Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vitamine D uit pakket treft 1,5 miljoen mensen

Vooral ouderen en mensen met laag inkomen geraakt door pakketmaatregel

PW21en22 - 27-05-2022 | door SFK
Het Zorginstituut Nederland heeft aan de minister geadviseerd om per 2023 alle vitamine D-geneesmiddelen – al dan niet in combinaties – uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te verwijderen. Hierdoor krijgen ruim 1,5 miljoen patiënten deze middelen niet meer vergoed. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

De Gezondheidsraad adviseert bij grote groepen in de bevolking vitamine D-suppletie. Vitamine D3 (colecalciferol) en calcium hebben onder meer een plaats bij de preventie van osteoporose en botbreuken. Calcium is nodig voor de aanmaak van botweefsel en vitamine D3 verbetert de opname van calcium in het lichaam.

In 2019 is een aantal vitamine D-geneesmiddelen uit het GVS gehaald. Dit betrof de middelen waarvoor (bijna) gelijkwaardige geneesmiddelen of voedingssupplementen als zelfzorgmiddelen vrij verkrijgbaar zijn. Dit resulteerde in een afname van het aantal gebruikers van vergoede varianten. Patiënten die vitamine D wel bleven gebruiken, gingen dat of zelf betalen of stapten over naar een (duurder) middel dat wel uit het basispakket vergoed werd.

Vanwege dit uitwijkgedrag en stijging van de totale uitgaven, heeft het Zorginstituut Nederland de minister nu geadviseerd om de vergoeding van alle vitamine D-geneesmiddelen te stoppen. Ditzelfde advies meldt ook dat de vergoeding van andere middelen in het GVS waarvan ook een zelfzorgvariant bestaat (zoals de protonpompremmers), heroverwogen zouden moet worden.

Uitgaven

In 2021 verstrekten openbare apotheken aan ruim 1,5 miljoen mensen een vergoedbaar vitamine D-geneesmiddel, al dan niet in een combinatiepreparaat. De totale uitgaven voor deze middelen bedroegen € 115 miljoen, dus gemiddeld € 76 per patiënt per jaar. Vitamine D wordt gebruikt door een aantal kwetsbare patiëntengroepen. Zo ontvingen 293.000 mensen, zo’n 20% van de gebruikers, vitamine D in een medicijnrol, een hulpmiddel bij ordeningsproblemen bij vooral oudere mensen. 

Verder worden bewoners van wijken met de laagste sociaal-economische status (SES) onevenredig hard getroffen. Het gemiddeld gebruik van vitamine D ligt in deze wijken 1,8x hoger ten opzichte van wijken met de hoogste sociaal-economische status. Bij mensen met een laag inkomen resulteert het niet vergoeden van zorg vaker tot lager zorggebruik en minder therapietrouw door zorgmijding.

 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Reacties

02-06-2022 09:54
J.R.B.J. Brouwers (115300) zegt:

Dit voorgenomen besluit gaat de gemeenschap veel geld kosten; een bekend spreekwoord is immers: de kosten gaan voor de baat uit. Dat geldt in hoge mate voor middelen die worden toegepast om ziektes te voorkomen. Vitamine D uit het pakket is een slag in het gezicht van grote aantallen mensen die het nu al moeilijk hebben om rond te komen. Veel onnodige botbreuken/heupfracturen liggen ons de komende jaren te wachten, met ziekenhuisopnames en dus kosten die voorkpmen hadden kunnen worden
Prof.(em)dr. Koos Brouwers

Back to top