Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Rapportage Indicatoren Zorgverzekeraars live

Indicatoren uit kwaliteitsmodellen zorgverzekeraars contractjaar 2023 bijgewerkt

PW27en28 - 08-07-2022 | door SFK
De SFK-rapportage Indicatoren Zorgverzekeraars geeft inzicht in de indicatoren die zorgverzekeraars CZ, VGZ en Menzis hebben opgenomen in hun kwaliteitsmodellen. De rapportage is bijgewerkt voor het contractjaar 2023. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Zorgverzekeraars CZ, VGZ en Menzis nemen in hun inkoopbeleid kwaliteitsmodellen op met daarin indicatoren. Deze indicatoren heeft de SFK zo accuraat mogelijk uitgewerkt volgens de beschreven definities in de openbare informatie van de zorgverzekeraars. Bij het interpreteren van de definities heeft de SFK samengewerkt met apothekers.

De rapportage geeft apothekers inzicht in de indicatoruitkomsten op het niveau van de eigen apotheek. De uitkomsten van deze rapportage zijn alleen voor de betreffende apotheek inzichtelijk. De SFK deelt deze niet met derden, dus ook niet met zorgverzekeraars.

 

Bijgewerkt

De SFK werkte de rapportage Indicatoren zorgverzekeraars bij met de indicatoruitkomsten voor het contractjaar 2023. Die uitkomsten zijn per verzekeraar in een nieuw tabblad benaderbaar.

Voor de indicatoren van CZ en VGZ toont de rapportage gemiddelden op landelijk niveau, zodat de apotheker de eigen scores met landelijke uitkomsten kan vergelijken. De rapportage geeft ook weer welke patiënten ten grondslag liggen aan de berekende scores. Als de meetperiode voor het contractjaar is afgerond, worden de resultaten van deze volledige meetperiode getoond. Als de meetperiode nog loopt, wordt een overeenkomstige periode getoond, bijvoorbeeld de laatste tien maanden. De SFK werkt de rapportage in dat geval maandelijks bij.

Nieuw zijn de kwartaalrapportages die de resultaten over de twee meest recente periodes tonen. Hiermee kunnen apothekers een vergelijking maken met de tussentijdse terugkoppeling vanuit de zorgverzekeraars. Tenslotte zijn ook de historische scores van de apotheek zichtbaar, om ontwikkelingen in de tijd zichtbaar te maken.

De rapportage is beschikbaar voor alle SFK-deelnemers met een Combi-abonnement. Daarnaast kunnen apothekers een los abonnement afsluiten. 

Bekijk de rapportage met verzekeraarsindicatoren via sfk.nl/verzekeraars (inloggen) 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top