Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen prijsdaling na WGP-ronde oktober

Gemiddelde prijsontwikkeling in oktober 2022 bedraagt +0,1%

PW45 - 11-11-2022 | door SFK
De prijzen van receptplichtige pakketgeneesmiddelen stegen in oktober 2022 gemiddeld met 0,1% in vergelijking met de maand ervoor. Van 2% van de geneesmiddelen verlaagden fabrikanten de prijs, terwijl die van 9% van de geneesmiddelen juist steeg. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Openbaar apothekers verstrekten in september 2022 ongeveer 16,3 miljoen keer één van de ruim 11.000 verschillende soorten verpakkingen van receptplichtige pakketgeneesmiddelen. Fabrikanten kunnen de prijzen daarvan maandelijks aanpassen. Daarbij zijn zij gebonden aan maximumprijzen die de overheid in april en oktober kan wijzigen: de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP).

Deze herijkingsmomenten zorgen doorgaans voor grotere prijsontwikkelingen – meestal prijsdalingen – dan in de overige maanden, maar in oktober 2022 was de gemiddelde prijsverandering met +0,1% beperkt. De SFK berekende dit aan de hand van het verstrekte volume in september vermenigvuldigd met de prijzen van september en oktober. Wijzigingen in aantal en aard van de verstrekte geneesmiddelen hadden daardoor geen invloed.

 

Netto-effect

De gemiddelde prijsverandering is een netto-effect van prijsdalingen en -stijgingen. Bij 2% van de aangeboden geneesmiddelverpakkingen verlaagden fabrikanten in oktober de prijs, terwijl bij 9% van de producten juist een prijsstijging plaatsvond. Voor de overige 89% bleef de prijs onveranderd.

De overheid heeft niet voor alle receptgeneesmiddelen een maximumprijs vastgesteld. De maximumprijzen worden bepaald als het gemiddelde van de prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, mits voor ten minste twee van deze landen een prijs kon worden bepaald. Van de ruim 11.000 verstrekte geneesmiddelverpakkingen had 44% in oktober 2022 een maximumprijs.

Van geneesmiddelen zonder maximumprijs verhoogden fabrikanten bij 7% de prijs, en bij bijna geen enkel product werd de prijs verlaagd. Van geneesmiddelen mét een maximumprijs werd de prijs bij 11% verhoogd en bij 5% verlaagd. Behalve de WGP hebben ook de GVS-vergoedingslimieten en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars een prijsdrukkend effect. Bij de helft van de producten met een maximumprijs was het verschil tussen de inkoopprijs en de maximumprijs in oktober kleiner dan 1%. Bij de andere helft lag de inkoopprijs lager. 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top