Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

40.000 mensen geholpen met tijdelijke toestemming

Tijdelijke toestemming loste bijna 80.000 keer tekort op in eerste helft 2022

PW31en32 - 05-08-2022 | door SFK
Openbaar apothekers verstrekten in de eerste helft van 2022 bijna 80.000 keer een geneesmiddel waarvoor de inspectie tijdelijk toestemming had gegeven. De SFK schat in dat deze middelen bijna twee keer zo duur zijn als de reguliere geneesmiddelen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Als een tekort ontstaat van een noodzakelijk geneesmiddel waarvoor onvoldoende alternatieven verkrijgbaar zijn, kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besluiten tijdelijk toestemming te geven voor het betrekken van alternatieve geneesmiddelen uit andere EU-lidstaten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) of uit één van de MRA-landen*. Voor deze middelen hoeft geen artsenverklaringenadministratie te worden bijgehouden.

Het gaat dan meestal om alternatieven met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm als het geneesmiddel waaraan een tekort is. Deze – in Nederland niet geregistreerde – geneesmiddelen kunnen worden aangemeld voor opname in de G-Standaard in de productgroep Tijdelijke toestemming. Hierdoor kan medicatiebewaking plaatsvinden en is het declaratieverkeer transparant.

De IGJ-toestemming is tijdelijk en in de praktijk wordt de toestemming vaak voor een paar maanden verleend. De lijst met meest verstrekte middelen verschilt dan ook van maand tot maand. Zo werden in juni 2022 hydrochloorthiazide-tabletten het vaakst uit het buitenland betrokken en een jaar eerder de fenprocoumon-tabletten. Echter, van de verschillende werkzame stoffen die apothekers in juni van dit jaar verstrekten, stond ruim 70% van de stoffen een jaar eerder ook op de lijst.

Kosten

In de eerste helft van 2022 verstrekten openbaar apothekers voor 49 verschillende werkzame stoffen bijna 80.000 keer een geneesmiddel waarvoor de IGJ tijdelijke toestemming had gegeven. Zo’n 40.000 mensen werden hiermee alsnog voorzien van een voor hen belangrijk geneesmiddel. De totale kosten van deze middelen bedroegen in de eerste helft van 2022 bijna € 2 miljoen. De SFK schat in dat, wanneer de reguliere geneesmiddelen wel beschikbaar waren geweest, de kosten € 1 miljoen lager zouden zijn uitgekomen.

*MRA-landen zijn Australië, Canda, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top