Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

25% meer gebruik geneesmiddelen in 2040

Onder druk van vergrijzing zal geneesmiddelengebruik blijven stijgen

PW51en52 - 23-12-2022 | door SFK
Het geneesmiddelengebruik vertoont al jaren een stijgende trend. De prognose van de SFK is dat dit de komende jaren zal blijven stijgen door de toenemende vergrijzing. SFK baseert zich hierbij op de bevolkingsprognose van het CBS en de eigen cijfers. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Het geneesmiddelengebruik, uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD), neemt al jaren gestaag toe. Dit wordt vooral veroorzaakt door een vergrijzende bevolking, en niet zozeer doordat geneesmiddelgebruikers meer middelen zijn gaan gebruiken. Het gemiddeld gebruik per persoon over de afgelopen jaren is namelijk redelijk stabiel. De impact van de leeftijdsgroep 65+ op het geneesmiddelengebruik is groot. Zo gebruiken personen in de leeftijd 65-80, uitgedrukt in DDD, gemiddeld meer dan drie keer zoveel als personen uit de groep 20-65. Personen uit de groep 80+ gebruiken gemiddeld zelfs meer dan vier keer zoveel als personen uit de groep 20-65.

 

Vergrijzing

De bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zien dat Nederland de komende jaren in toenemende mate zal vergrijzen. De groep 65-80 zal in 2030 toenemen tot 3,0 miljoen personen en in 2040 tot 3,2 miljoen personen, een toename van bijna een kwart ten opzichte van afgelopen jaar. De groep 80+ bestaat in 2030 naar schatting uit 1,2 miljoen personen en in 2040 uit 1,6 miljoen personen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van nu.

Uitgaande van het gemiddelde gebruik van de afgelopen jaren zal het totale geneesmiddelengebruik in 2030 door vergrijzing gestegen zijn met 15% ten opzichte van 2021. In 2040 zal deze stijging zelfs 25% zijn. Deze stijging wordt bijna volledig veroorzaakt door de verwachte bevolkingsgroei bij de groepen 65-80 en 80+. Naar 2030 is de toename in gebruik bij deze groepen ten opzichte van 2021 respectievelijk 16% en 50%. Naar 2040 is de groei respectievelijk 24% en 96%.

Omdat de groep 80+ de sterkste groei vertoont, heeft de SFK gekeken naar de meest gebruikte geneesmiddelen voor deze groep in 2021. Bijna een derde van het gebruik door deze leeftijdscategorie is toe te schrijven aan cardiovasculaire geneesmiddelen (32%) zoals cholesterolverlagers, bloedverdunners en calciumblokkers. Andere grote groepen zijn maagzuurremmers (ruim 11%), vitamines A en D (ruim 5%) en diabetesmedicatie (ruim 3%).  

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top