Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Indicatoren inhalatiemedicatie in KISS-matrix

Apotheken verschillen in mate waarin nieuwe voorzetkamers worden verstrekt

PW50 - 16-12-2022 | door SFK
Openbare apotheken zullen dit jaar aan zo’n 1,5 miljoen mensen inhalatiemedicatie leveren. De KISS-matrix helpt apothekers om op basis van aflevergegevens mogelijk suboptimaal gebruik van inhalatiemedicatie op te sporen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Naar schatting zullen openbare apotheken in 2022 aan 1,5 miljoen mensen inhalatiemedicatie bij astma of COPD verstrekken. Dit komt overeen met 9% van de Nederlanders die hun geneesmiddelen in een openbare apotheek betrekken. Deze medicatie bevat aanvals- en onderhoudsmedicatie als dosisaerosol of poederinhalator. Een correcte inhalatietechniek is daarom van groot belang bij een goede behandeling van de ziekte. De KISS-matrix bevat vijf indicatoren over astma/COPD, waarvan drie gerelateerd aan een goede inhalatietechniek.

Aandachtspunten

Een manier om met aflevergegevens te waken voor een juiste inhalatietechniek is door te kijken naar het aantal mensen dat na gebruik van inhalatiecorticosteroïden (ICS) een antimycoticum is gaan gebruiken. Dit duidt op een schimmelinfectie in de mond door een verkeerde techniek of vanwege het niet naspoelen van de mond met water. Uit cijfers van de SFK blijkt dat dit bijna niet gebeurt: in de periode december 2021- november 2022 ontving meer dan 98% van de ICS-gebruikers geen antimycoticum na recent gebruik van een ICS.

Ook kan de apotheker nagaan of astma/COPD-patiënten een stootkuur met predniso(lo)n hebben gekregen. Dit wijst erop dat de ziekte niet goed onder controle is. Voor de meeste patiënten gaat dit goed: in een doorsnee apotheek heeft 96,4% van de astma/COPD-patiënten geen of hooguit één stootkuur gekregen.

Patiënten die dosisaerosolen gebruiken, zouden bij voorkeur ieder jaar een nieuwe voorzetkamer moeten krijgen, onder meer vanwege de
hygiëne. Zeker voor jonge patiënten (< 6 jaar) en patiënten ouder dan 70 jaar, die moeite kunnen hebben met een goede inhalatietechniek, is dit van belang. Dit betreft 264.000 personen, die samen een derde uitmaken van alle gebruikers van dosisaerosolen. Gemiddeld genomen kreeg 86,7% van deze patiënten een voorzetkamer binnen achttien maanden na aflevering van een dosisaerosol. Tussen apotheken zijn er meer verschillen op dit punt, uiteenlopend van 71,6% voor de laagst scorende apotheken, tot 95,8% voor de hoogst scorende apotheken.

Astma/COPD-patiënten die mogelijk suboptimaal worden behandeld zijn makkelijk op te sporen met behulp van de bijbehorende indicatoren in de rapportage KISS-matrix (sfk.nl/kissmatrix).

 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top