Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws 2010

Cortico's vooral op korte termijn effectief bij tennisarm

Hoewel corticosteroïde-injecties op de korte termijn de pijn van een tenniselleboog kunnen verlichten, is gebruik op de lange termijn minder effectief en mogelijk zelfs schadelijk, zo blijkt uit Australisch onderzoek.

PW Magazine 44, jaar 2010 - 28-10-2010

Lage dosis acetylsalicylzuur verlaagt kans op darmkanker

Mensen die regelmatig een lage dosis acetylsalicylzuur slikken, verlagen daarmee het risico om darmkanker te krijgen met 24%. Dat blijkt uit een nieuwe studie uitgevoerd door de universiteit in Oxford.

PW Magazine 44, jaar 2010 - 28-10-2010

VWS zet apothekerstitel op de tocht

KNMP boos op ministerie

Apothekers die in de dagelijkse praktijk geen patiënten zien, dreigen hun titel te verliezen. Dat is het gevolg van de herregistratie die het ministerie van VWS voor alle zorgberoepen wil invoeren. De KNMP stuurde hierover deze week een boze brief naar het ministerie en de beide Kamers.

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010

Veiligheid: humaan fibrinogeen + trombine (Quixil en Evicel)

De weefsellijmcombinatiepreparaten humaan fibrinogeen + trombine (Quixil en Evicel) kunnen, indien aangebracht door verstuiving met een drukregelaar, aanleiding geven tot lucht- of gasembolie.

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010

Veiligheid: tigecycline (Tygacil)

Tigecycline intraveneus (Tygacil) geeft een verhoogd risico op sterfte vergeleken met andere antibiotica. Hiervoor waarschuwt de FDA. De gegevens zijn afkomstig van een pooled analysis van dertien klinische studies.

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010

Contact patiënt

Reacties

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010

Spaargeld vult pensioen aan

Het nieuws van apotheker Cora Labberté-Hoedemaker

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010

(citaat zonder titel)

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010

Apotheeksector in zwaar weer: gedwongen ontslagen bij bureau KNMP

De slechte economische omstandigheden binnen de apotheeksector dwingen het bureau van de KNMP in 2011 € 3 miljoen te bezuinigen. Als gevolg hiervan verliezen zo’n veertig werknemers van het KNMP-bureau hun baan, grotendeels door gedwongen ontslagen, beëindiging van tijdelijke contracten en waar mogelijk door natuurlijk verloop.

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010

Paracetamol via super lijkt veilig

De bredere verkrijgbaarheid van paracetamol sinds 1 juli 2007 – invoering nieuwe Geneesmiddelenwet – heeft niet geleid tot een toename van het aantal vragen over dit middel bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

PW Magazine 36, jaar 2010 - 10-09-2010

NSAID’s verlagen PSA-spiegels

NSAID’s, statines en thiazidediuretica verlagen PSA-spiegels. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers na onderzoek onder 1864 mannen.

PW Magazine 36, jaar 2010 - 10-09-2010

Paracetamol verhoogd risico astma

Paracetamol is een belangrijke risicofactor voor astma, rhinoconjunctivitis en eczeem.

PW Magazine 36, jaar 2010 - 10-09-2010

VS: bij 1 op 20 potentieel toxische dosering paracetamol

Amerikaanse apotheken leveren in ongeveer een op de twintig gevallen potentieel toxische hoeveelheden paracetamol af, ondanks elektronische waarschuwingssystemen. Dit blijkt uit een onderzoek onder 3,27 miljoen mensen [Ann Pharmacother 2010;44(7-8):1191-5].

PW Magazine 36, jaar 2010 - 10-09-2010

Document acties

Back to top