Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Veiligheid: tigecycline (Tygacil)

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010
Tigecycline intraveneus (Tygacil) geeft een verhoogd risico op sterfte vergeleken met andere antibiotica. Hiervoor waarschuwt de FDA. De gegevens zijn afkomstig van een pooled analysis van dertien klinische studies.

In de groep die Tygacil kreeg toegediend stierf 4% van de patiënten, in de groep behandeld met andere antibiotica stierf 3%. Het grootste risico liepen mensen die behandeld werden voor een in het ziekenhuis opgelopen longontsteking. Maar het sterfterisico was ook verhoogd bij mensen met gecompliceerde huidinfecties, gecompliceerde intra-abdominale infecties of diabetische voetontstekingen.

Tygacil is overigens niet geregistreerd voor de behandeling van longontsteking die in het ziekenhuis wordt opgelopen of van diabetische voetontstekingen.

[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm224370.htm. Geraadpleegd 7 september 2010.]

Document acties

Back to top