Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

VWS zet apothekerstitel op de tocht

KNMP boos op ministerie

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010
Apothekers die in de dagelijkse praktijk geen patiënten zien, dreigen hun titel te verliezen. Dat is het gevolg van de herregistratie die het ministerie van VWS voor alle zorgberoepen wil invoeren. De KNMP stuurde hierover deze week een boze brief naar het ministerie en de beide Kamers.

Apothekers die niet in de individuele gezondheidszorg werkzaam zijn, lopen kans in 2016 uit het BIG-register geschrapt te worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor industrieapothekers of apothekers die bij de KNMP werken. Zij moeten zich, volgens de nieuwe regels die minister Klink van VWS per 1 januari 2011 wil invoeren, herregistreren. Klink wil wel rekening houden met bestaande registers die het ministerie voorheen niet erkende, zoals dat van de openbaar apothekers. Wie daarin is ingeschreven, zal dus moeiteloos in het BIG-register kunnen blijven.

De ziekenhuisapothekers hebben een eigen erkende herregistratie. Zolang zij in het register van ziekenhuisapothekers zijn ingeschreven, blijven ze in het BIG-register. De overige apothekers zullen om de vijf jaar moeten aantonen dat ze de eindtermen van de universitaire opleiding nog beheersen.

Belachelijk

Jan de Smidt, senior beleidsmedewerker bij de KNMP, is hierover niet te spreken. “Een grote groep apothekers, wel duizend, dreigt nu uit het BIG-register geschrapt te worden, tenzij ze zich elke vijf jaar herregistreren. Belachelijk, als je bedenkt dat veel apothekers enorme geneesmiddelkennis hebben, al zien ze nooit een patiënt. Bijvoorbeeld industrieapothekers. Niet één apotheker weet zo veel van geneesmiddelen als die apothekers. Moeten zij voor herregistratie een cursus communicatie volgen om maar aan de universitaire eindtermen te blijven voldoen?” Om deze bureaucratie tegen te gaan stelt de KNMP de minister in een brief voor alle farmaceutische werkzaamheden te kenmerken als gelijkgestelde handelingen. Daarmee vervalt de herregistratieplicht voor deze groep apothekers.

De herregistratie van zorgberoepen die het ministerie van VWS wil invoeren is de laatste stap bij de invoering van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). Herregistratie is al ruime tijd gangbaar bij medische en farmaceutische specialismen. Basisartsen zonder specialisme en apothekers zonder specialisme – basisapothekers – kunnen binnen vijf jaar hun titel verliezen omdat zij bij hun werk geen patiënten zien.

De KNMP staat niet alleen. Ook de KNMG, de NIA en apothekers werkzaam bij het RIVM, het CBG, de IGZ, het NFI en het IVM willen dat deze regeling niet doorgaat. In de brief wijst de KNMP onder meer op de consequenties van het verlies van de beroepstitel voor het vrije verkeer van goederen en personen binnen de Europese gemeenschap. “Stel dat industrieapothekers hun titel verliezen. Dan mogen ze geen geneesmiddelen meer vrijgeven en certificeren.”

Tussenoplossing

De Smidt ziet VWS nog niet akkoord gaan met het voorstel van de KNMP. “Daarom heeft Jurriane Rendering, jurist bij de KNMP, een tussenoplossing bedacht: vermelding van de plaats van tewerkstelling bij apothekers die in het BIG-register staan. Dan kunnen patiënten – al kijken zij natuurlijk nooit in het BIG-register – zien of de apotheker van hun keuze voldoende ervaring heeft. Een raar idee, want patiënten gaan gewoon naar de apotheek om de hoek waar een deskundige apotheker werkt.”

Document acties

Back to top