Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

VS: bij 1 op 20 potentieel toxische dosering paracetamol

PW Magazine 36, jaar 2010 - 10-09-2010
Amerikaanse apotheken leveren in ongeveer een op de twintig gevallen potentieel toxische hoeveelheden paracetamol af, ondanks elektronische waarschuwingssystemen. Dit blijkt uit een onderzoek onder 3,27 miljoen mensen [Ann Pharmacother 2010;44(7-8):1191-5].

2010pw36p39De maximale dagelijkse dosering paracetamol is 4 g en bij chronisch gebruik 2,5 g. Leverbeschadiging bij volwassenen kan al optreden vanaf 6 g per dag (3-4 g per dag bij chronisch gebruik), terwijl grotere hoeveelheden irreversibele levernecrose kunnen veroorzaken. Vanaf 20 g kan paracetamol fataal zijn. Alcoholisten en gebruikers van enzyminducerende middelen vertonen een verhoogde gevoeligheid voor een overdosering paracetamol.

Uit een recente studie in JAMA blijkt dat zelfs therapeutische doseringen van paracetamol kunnen leiden tot verhoogde leverenzymwaarden, wat een indicatie kan zijn voor levertoxiciteit. In die studie kregen 106 gezonde volwassenen 4 g paracetamol per dag gedurende veertien dagen (onderverdeeld in vier groepen met vier verschillende paracetamolpreparaten). Bij 31 tot 44% van deze mensen werden serumalanineaminotransferasewaarden van meer dan driemaal het maximum gevonden. Bij de 39 vrijwilligers die placebo kregen, werden geen verhoogde waarden gevonden.

Paracetamol is een veel gebruikte pijnstiller en leverbeschadiging kan al bij hoge therapeutische doseringen optreden. Daarom wilden de Amerikaanse onderzoekers bepalen hoe vaak apotheken dit vrij verkrijgbare middel afleveren met een gebruiksadvies van meer dan 4 g per dag. Zij onderzochten hiervoor de gegevens van Medicaid, een zorgprogramma voor mensen met lage inkomens. Van de 3,27 miljoen begunstigden waren ruim 192.000 (5,9%) minimaal een dag blootgesteld aan een dagelijkse dosering paracetamol van 4 g of meer. Van hen bleken 769 patiënten minimaal een dag blootgesteld aan een dagelijkse dosering van zelfs 16 g. Aan 2664 begunstigden zijn voorschriften met paracetamol afgeleverd waarbij zij meer dan honderd dagen de maximumdosering hadden kunnen slikken. De onderzoekers vinden dat alarmerend. Of deze voorschriften ook hebben geleid tot leverbeschadiging is in dit onderzoek niet meegenomen.

Document acties

Back to top