Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheeksector in zwaar weer: gedwongen ontslagen bij bureau KNMP

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010
De slechte economische omstandigheden binnen de apotheeksector dwingen het bureau van de KNMP in 2011 € 3 miljoen te bezuinigen. Als gevolg hiervan verliezen zo’n veertig werknemers van het KNMP-bureau hun baan, grotendeels door gedwongen ontslagen, beëindiging van tijdelijke contracten en waar mogelijk door natuurlijk verloop.

Verder zal de apothekersorganisatie haar tarieven voor de ondersteuning van apothekers fors verlagen, zodat de leden per saldo minder aan de KNMP hoeven betalen. De afgelopen twee jaar voerde de KNMP al diverse bezuinigingen door waardoor zij haar tarieven voor dienstverlening kon verlagen. Vanwege de verslechterde financiële omstandigheden van apothekers vindt de beroeps- en brancheorganisatie het noodzakelijk ook zelf de broekriem verder aan te halen.

Algemeen directeur Léon Tinke heeft vorige week tijdens een speciale bijeenkomst op het bureau in Den Haag het personeel ingelicht over de bezuinigingsoperatie. De KNMP werkt aan een sociaal plan voor de werknemers die gedwongen moeten vertrekken.

Verder zal de koepelorganisatie naast deze ontslagronde vooral op interne bureaukosten gaan besparen. De kwaliteit van de producten en de diensten zal hierdoor niet in gevaar komen, zo benadrukt de KNMP.

De KNMP zal de leden de plannen voor de bezuinigingsoperatie en de contributieverlaging in de loop van september op diverse locaties in het land toelichten. Vervolgens zal het KNMP-hoofdbestuur de plannen voorleggen aan de algemene ledenvergadering tijdens het KNMP Congres op 5 en 6 oktober.

Document acties

Back to top