Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 26, jaar 2011

dossier Medicatieoverdracht

1 juli 2011

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Jerrycan

column

01-07-2011 | door Rob Sebes

Leukste leerplek

Apotheek Zwaaiplein in Veenendaal werd uitgeroepen tot de ‘leukste leerplek van Midden Nederland’. Volgens apotheker Pieter Recter heeft dat voor een belangrijk deel te maken met de verantwoordelijkheid die stagiaires krijgen. “Gewoon mee laten draaien”, zegt hij.

01-07-2011 | door DEB432513

Kruiden op een kruispunt

Kruidengeneesmiddelen staan sinds het aflopen van de overgangsperiode in april van dit jaar volop in de belangstelling. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de eerste vergunningen voor kruidengeneesmiddelen afgegeven. Dit artikel gaat in op hoe het CBG aanvragen beoordeelt, en op verwachtingen voor de toekomst.

01-07-2011 | door E. van Galen, B.H. Kroes, H.G.M. Leufkens, J.M. van der Nat

Voor de patiënt

Patiënten kunnen op apotheek.nl niet meer alleen het kwaliteitsprofiel van apotheken inzien, maar ook op kenmerken gaan zoeken. Deze nieuwe service biedt de patiënt de mogelijkheid om een weloverwogen keuze voor een apotheek te maken.

01-07-2011 | door KNMP

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

01-07-2011 | door KNMP

Oralia VTGM

Nieuw op KNMP Kennisbank is het ‘Oralia VTGM’ met informatie over het omgaan met geneesmiddelen bij patiënten met slikproblemen of een sonde.

01-07-2011 | door KNMP

Voorbereidingen 2012 in volle gang

De minister heeft onlangs het besluit genomen om vanaf 2012 zowel vrije prijzen als nieuwe zorgprestaties in te voeren. Om de gevolgen van deze veranderingen enigszins te kunnen inschatten, voert de SFK in opdracht van de KNMP een kwantitatieve pilot uit.

01-07-2011 | door KNMP

Iemand de nieren proeven

‘Iemand de nieren proeven’. Volgens het Genootschap Onze Taal vindt deze uitdrukking zijn oorsprong in de Bijbel en betekent het ‘iemand proberen te doorgronden’. De patiënt beter proberen te doorgronden doen ook de apothekers die medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden uitvoeren.

01-07-2011 | door Brigit Homan

Maak uw zorg inzichtelijk voor COPD-patiënten

Na het succes van de longweek gaan apothekers doorpakken om voor meer stabiliteit bij de behandeling van COPD te zorgen. Eerste resultaten kunnen op het Congres COPD Ketenzorg op 14 oktober in Utrecht gepresenteerd worden.

01-07-2011 | door Mariska van der Ham

Gematigde groei geneesmiddelenuitgaven

De uitgaven aan pakketgeneesmiddelen via openbare apotheken zijn in 2010 ten opzichte van 2009 met 3% toegenomen tot een bedrag van € 4.921 miljoen. De kosten voor de geneesmiddelen namen licht af. De door de NZa hoger vastgestelde maximumtarieven leidden tot een overall stijging van de totale uitgaven.

01-07-2011 | door SFK

Ziekenhuizen kiezen voor geleidelijk invoeren

Ziekenhuizen worstelen met invoering van de Richtlijn Medicatieoverdracht. Ook de implementatie van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) stuit op praktische obstakels. Hoe krijg je de voorschrijvers mee? “Vaak hebben zij niet meer dan vijf minuten voor een consult. Dan wil je niet gaan scrollen in allerlei tabelletjes.”

01-07-2011 | door DEB432513

Positieve oordelen boceprevir, denusomab en ipilimumab

De CHMP heeft positieve adviezen uitgebracht voor het verlenen van handelsvergunningen voor drie nieuwe geneesmiddelen.

01-07-2011 | door PW

Frankrijk schorst pioglitazon

Momenteel evalueert Europa de balans werkzaamheid/schadelijkheid van pioglitazon. In afwachting daarvan heeft de Franse registratieautoriteit Afssaps de handelsvergunning van geneesmiddelen met de werkzame stof pioglitazon (Actos, Competact) opgeschort.

01-07-2011 | door PW

Missers door slechte organisatie

Slecht georganiseerde zorg is een belangrijke risicofactor voor medische missers en medicatiefouten. Dat blijkt uit een onderzoek in zeven landen.

01-07-2011 | door DEB422443

Mantra

redactioneel

01-07-2011 | door Edwin Bos

Implementatie in de praktijk

PW volgt apothekers die bezig zijn met de implementatie van richtlijnen in de eigen apotheek. Deze editie: apotheker Judith Hol van Apotheek Sappemeer in Groningen. Zij volgde module 1 van de cursus medicatieoverdracht.

01-07-2011 | door Frank van Wijck

Kruidvat

column

01-07-2011 | door Jaap Talsma

Bijwerkingen ook bij lage doses glucocorticoïden

Net als hoge doses verstoren ook lage doseringen glucocorticoïden de metabole werking van insuline op de lever en op vetweefsel. Verder tasten ze bij chronisch gebruik mogelijk ook de glucosetolerantie aan.

30-06-2011 | door DEB422443

Handleiding verbetert nauwelijks

Een handleiding verbetert de compleetheid van de documentatie van medicatiegegevens in openbare apotheken slechts marginaal. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onder andere Nederlandse ziekenhuisapothekers.

30-06-2011 | door DEB422443

Koplopers in het overdragen van medicatie

Zorgverleners in het hele land zijn druk met de implementatie van de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Apothekers lopen daarin voorop met een breed scala aan projecten. Ook andere zorgverleners, zelfs forensisch artsen, werken aan verbetering van de medicatie­overdracht.

30-06-2011 | door Marc de Leeuw

Medicatieoverdracht vanuit de patiënt

De huidige richtlijn voor medicatieoverdracht is in beginsel goed, vindt apotheker Wim van der Pol, maar biedt zorgverleners te beperkte informatie. Want hij gaat niet in op hoe de patiënt zélf met zijn medicatie omgaat. Terwijl dat belangrijke informatie is voor goede medicatieoverdracht. Als oplossing heeft hij het ‘koffertjesidee’ bedacht.

30-06-2011 | door Marc de Leeuw

Apotheker spil in goede communicatie

Apothekers kunnen medicatie-incidenten door gebrekkige communicatie tussen zorgverleners helpen voorkomen. Zo blijkt uit diverse meldingen die de CMR afgelopen jaren ontving, waarbij gebrekkige communicatie de voedingsbodem vormde voor (bijna-)medicatie-incidenten.

30-06-2011 | door Marc de Leeuw

Evenveel medische fouten

De kans om schade op te lopen door een medische fout is even groot in de huisartsenpraktijk als het ziekenhuis.

30-06-2011 | door DEB422443

Bacterie resistenter bij lage dosis

De kans dat de E.coli-bacterie resistentie ontwikkelt tegen antibiotica is groter bij lagere doseringen dan bij hoge doses.

30-06-2011 | door DEB422443

Procedures zorgverzekeraars leiden tot problemen

De procedures van zorgverzekeraars bij het verstrekken van medicijnen voor palliatieve zorg leiden vaak tot pijnlijke situaties. Dat werd maandag 27 juni duidelijk tijdens de presentatie van het Nationaal Routeplan Farmacie van de KNMP in Amsterdam.

28-06-2011 | door DEB432513

Europees Witboek Farmacie in de maak

Apothekers uit heel Europa gaan hun ambities vastleggen in een Witboek Farmacie en een Nationaal Routeplan Farmacie.

24-06-2011 | door DEB420720

Rechter hakt in op Mediq-logo

Mediq moet binnen drie maanden logo’s en huisstijl verwijderen uit alle apotheken in Nederland. Daarnaast moet Mediq van de rechter 2 miljoen euro betalen aan de ontwerpers. Mediq gaat in hoger beroep: “Deze uitspraak is buitenproportioneel.”

23-06-2011 | door DEB420720

Landelijke storing Pharmacom en Medicom

Enkele honderden apotheken en huisartspraktijken hebben vorige week hinder ondervonden van een storing in een dataserver van ParmaPartners. In enkele apotheken lag Pharmacom helemaal plat. “Het was een grote chaos in onze apotheek.”

21-06-2011 | door DEB420720

Minder belangstelling voor farmacie-opleiding

Het aantal eerstejaarsstudenten van de drie Nederlandse farmaceutische opleidingen is voor het tweede jaar op rij gedaald. Dat meldt C2W Medicines, een vakblad voor geneesmiddelenonderzoek.

21-06-2011 | door DEB422443
Back to top