Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bacterie resistenter bij lage dosis

PW Magazine 26, jaar 2011 - 30-06-2011
De kans dat de E.coli-bacterie resistentie ontwikkelt tegen antibiotica is groter bij lagere doseringen dan bij hoge doses.

Dat blijkt uit Nederlands onderzoek [Microb Drug Resistance 2011;17(2):141-7]. De wetenschappers bestudeerden de mechanismes die deze bacterie gebruikt om resistentie te ontwikkelen tegen drie vaak voorgeschreven antibiotica: amoxicilline, tetracycline en enrofloxacine. Het mechanisme dat de E. coli-bacterie gebruikt hangt af van het type antibioticum en de hoogte van de dosering. De meeste kans op antibioticaresisentie bij deze bacterie is er bij betrekkelijk lage doseringen – doses lager dan benodigd om de groei van de bacterie te remmen.

Document acties

Back to top