Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Handleiding verbetert nauwelijks

PW Magazine 26, jaar 2011 - 30-06-2011
Een handleiding verbetert de compleetheid van de documentatie van medicatiegegevens in openbare apotheken slechts marginaal. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onder andere Nederlandse ziekenhuisapothekers.

2011pw26p22Ziekenhuisapothekers van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam ontdekten dat wanneer ze bij ontslag openbaar apotheken een medicatieoverzicht verstuurden – met daarop belangrijke gegevens zoals medicatiewijzigingen, contra-indicaties en allergieën – , openbaar apothekers deze gegevens lang niet altijd registreerden in hun computersysteem.

Daarom onderzochten ziekenhuisapotheker Fatma Karapinar en student Science & Business management Ben van Breukelen, samen met andere collega-(ziekenhuis)apothekers, of een handleiding dit mogelijk zou verbeteren. Die handleiding faxten ze mee met het medicatieoverzicht van patiënten die met ontslag gingen uit het ziekenhuis. Deze medicatieoverzichten vermeldden ook gegevens als contra-indicaties en allergieën.

Vervolgens keken de onderzoekers of de gegevens die ze hadden verstrekt aan de openbare apotheek bij ontslag ook weer terug te vinden waren op de medicatiehistorie van de openbare apotheek. En of een handleiding hierop invloed had.

De handleiding bleek de documentatie van ontslagmedicatiegegevens in de openbare apotheek slechts marginaal te verbeteren. De onderzoekers trokken deze conclusie na uitvoering van een voor-na-onderzoek, dat liep van juli 2009 tot augustus 2010. Dit onderzoek sloot patiënten, ontslagen van de afdelingen cardiologie en longgeneeskunde, in die op hun medicatieoverzicht een wijziging hadden ten opzichte van de thuismedicatie en/of waarop nieuwe klinische informatie was vermeld. In totaal deden 218 patiënten mee, 112 in de voor-groep en 106 in de na-groep.

Bij de voor-groep kregen openbaar apothekers een medicatieoverzicht bij ontslag per fax. Bij de nagroep kregen openbaar apothekers een fax van het medicatieoverzicht plus een handleiding. Deze handleiding gaf een nauwkeurige beschrijving hoe apothekers klinische informatie en medicatiewijzigingen eenduidig konden vastleggen in hun eigen apotheekinformatiesysteem.

De onderzoekers vergeleken twee weken na ontslag de medicatiehistories zoals die bekend waren in deze openbare apotheken met het originele medicatieoverzicht dat bij ontslag van de patiënt was opgesteld. Ze keken of alle allergieën, contra-indicaties, gewijzigde thuismedicatie en alle prescripties waren vastgelegd in de openbare apotheek.

Openbare apothekers bleken door de handleiding thuismedicatie die in het ziekenhuis bewust werd gestopt, significant beter vast te leggen (5,8% voor vs 28,4% na). De documentatie van nieuw gestarte, omgezette medicatie en contra-indicaties verbeterde echter niet. De documentatie van allergieën en dosisaanpassingen verbeterde, alhoewel niet significant.

De documentatie van geneesmiddelen die de openbare apotheek niet hoefde af te leveren verbeterde slechts marginaal.

Afleveren van medicatie bepaalde in belangrijke mate of medicatie en medicatiewijzigingen op een juiste wijze werden gedocumenteerd. Echter, (ziekenhuis)apothekers moeten zich inzetten voor een compleet en duidelijk farmaceutisch dossier voor adequate medicatiebewaking en medicatieoverdracht, zo stellen de onderzoekers.

Aan het voor-na-onderzoek werkten behalve Karapinar en Van Breukelen ook mee prof. dr. Toine Egberts, ziekenhuisapotheker in het UMC Utrecht en hoogleraar Utrecht Institute for Pharmaceutical Research (UIPR), dr. Patricia van den Bemt, ziekenhuisapotheker van het EMC in Rotterdam en onderzoeker bij het UIPR, Marjo Janssen, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam, Sander Borgsteede van Gezondheidscentrum Maarssenbroek uit Maarssen.

Binnenkort verschijnt dit onderzoek in het PW Wetenschappelijk Platform.

Document acties

Back to top