Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voorbereidingen 2012 in volle gang

Apothekers gezocht

PW Magazine 26, jaar 2011 - 01-07-2011 | door KNMP
De minister heeft onlangs het besluit genomen om vanaf 2012 zowel vrije prijzen als nieuwe zorgprestaties in te voeren. Om de gevolgen van deze veranderingen enigszins te kunnen inschatten, voert de SFK in opdracht van de KNMP een kwantitatieve pilot uit.

In deze pilot wordt onderzocht hoe vaak en met welke tijdsinspanning apothekers nu al verrichtingen uitvoeren die samen de NZa-prestaties vormen. Meer hierover leest u in het volgende PW.

Aanmelden voor de pilot kan door een e-mail te sturen naar kostendekkendtarief@knmp.nl.

Document acties

Back to top