Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Jerrycan

PW Magazine 26, jaar 2011 - 01-07-2011 | door Rob Sebes
column

Zoals u in dit nummer van PW kunt lezen, gebeurt er in apothekersland veel wanneer het gaat om medicatieveiligheid en medicatieoverdracht in het belang van de patiënt. Openbare apothekers en ziekenhuisapothekers spelen een zeer belangrijke rol in de eerste en tweede lijn. Maar weten patiënten dat wel?

De KNMP wil graag peilen hoe patiënten tegen de apotheker aankijken. Onlangs heeft een delegatie van het KNMP-hoofdbestuur dan ook informeel gesproken met een tiental vertegenwoordigers van uiteenlopende patiëntenorganisaties.

Kort gezegd kwam het erop neer dat vrijwel alle aanwezigen zeiden: “Apotheker, leg je meerwaarde beter aan de patiënt uit”. Deze uitspraak is even eenvoudig als belangrijk. Eenvoudig, omdat iedereen zich er iets bij kan voorstellen en het relatief makkelijk is uit te voeren. Belangrijk, omdat het cruciale werk dat apothekers verrichten kennelijk nog onvoldoende bekend is.

De KNMP maakt zich in Den Haag sterk voor de positie van de apotheker als zorgprofessional. Maar zolang er grote groepen patiënten zijn die deze rol niet zien, houden we het risico dat politici hun twijfels hebben over het nut van de apotheker wanneer het om medicatieveiligheid en medicatieoverdracht gaat.

Ook op Europees niveau speelt dit. Binnen de Europese koepel van apothekers, de PGEU, zijn landen die net als Nederland de kwaliteit van de zorg centraal stellen. Er zijn ook landen die nog niet zo ver zijn of een wisselend beeld vertonen. Zo zien we bij onze oosterburen soms een apotheek die puur op medicatie is gericht, soms een apotheek waar zelfs een jerrycan in de etalage staat als onderdeel van een noodpakket voor crisissituaties.

Document acties

Back to top