Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Europees Witboek Farmacie in de maak

PW Magazine 26, jaar 2011 - 24-06-2011
Apothekers uit heel Europa gaan hun ambities vastleggen in een Witboek Farmacie en een Nationaal Routeplan Farmacie.

Dat voornemen heeft de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU), de Europese koepel voor apotheekorganisaties, vorige week bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse conferentie in Berlijn. De PGEU heeft de KNMP gevraagd te komen praten over het Witboek en het Routeplan dat de koepel dit jaar publiceerde. Aanleiding voor de uitnodiging is de lezing die KNMP-voorzitter Jan Smits hield op de conferentie. Hij sprak daar over het belang voor alle apothekers om te kiezen voor kwaliteit en zorg en het distributiemodel los te laten. Het publiek kreeg een Engelstalige versie van Witboek Farmacie. Apotheker Eva Siedenburg van Gezondheidscentrum Akelei in Den Haag sprak over het belang van een goede samenwerking tussen huisarts en apotheker.

Document acties

Reacties

Anoniem
24-06-2011 19:18
zegt:

Zoals de boodschap nu wordt gebracht lijkt het erop alsof de KNMP voorstander is van scheiding van distributie geneesmiddelen en de informatie verschaffing. Dat zou een heel domme keuze zijn. Nu al blijken patiënten medicijnen te hebben en te gebruiken die niet overeenkomen met het dossier bij de apotheek. Voor het medicatie overleg moeten patiënten nu dan ook komen met alles wat zij gebruiken en zelf toelichten hoe zij de middelen, inclusief de handverkoop, toepassen. Overdracht van gegevens tussen de verschillende aanbieders lukt niet, logisch want er is geen vergoeding voor, en een centraal electronisch dossier is nimmer te vertrouwen. Aflevering van geneesmiddelen en de informatie voorziening dienen in 1 hand te blijven. Indien de KNMP onder het distributie model verstaat het verdienmodel op basis van marge in het handelskanaal is ook hier de keuze ongelukkig. Marge zal er altijd blijven. Het gaat erom wat je met de marge doet en dat moet niet zo moeilijk te controleren zijn.

We zien de webcast in vertrouwen tegemoet.

Anoniem
26-06-2011 13:36
zegt:

In afwachting van de webcast is nu op farmaactueel te zien de webcasts van een ander congres: het farmacongres.

NZa en Verzekeraars zijn bijzonder helder en geven aan wat zij gaan doen met dit Witboek.

BKZ blijft bestaan. Vrije tarieven in combinatie met BKZ is onmogelijk. Dat geeft de NZa man toe. Een overschrijding van het macrobudget extramurale farmaceutische zorg moet op een andere manier worden teruggevorderd.

10 prestaties en vrije prijzen. Bas Leerink, Menzis, zegt dan ook dat hierdoor verzekeraars selectief kunnen en moeten inkopen. Basis is ter hand stelling. 3 volgens WMG, 2 bwmg en 5 prestaties in de aanvullende verzekering. Mediq en M Favie zien de kansen en geen gevaren.

En Bas Leerink lacht in zijn vuistje.

Je ziet het pas als je het door hebt.

NZa kijkt macro: schaalvergroting is wenselijk en wordt versneld doorgedrukt door de vrije prijzen.

1 prestatie is voorbehouden aan een apotheek. De overige 9 kan iedereen doen, ook een huisarts/poh/np/pa/vp in een gezondheidscentrum. Waar is dan nog een dure apotheek nog voor nodig in een gezondheidscentrum? Door de financiële druk op de huisartsen gaan die ook uitkijken naar andere inkomstenbronnen: dat wordt nog heel gezellig in een gezondheidscentrum, tenzij allemaal in loondienst van een verzekeraar.

Menzis is al aan het rekenen geweest.

Anoniem
26-06-2011 15:05
zegt:

De KNMP is al jaren voor de scheiding tussen Zorg en Handel.

--

Woordelijk verslag van de hoorzitting NSAID’s van het CBG, dinsdag 20 april 2010 te Den Haag

Mw.Lelie namens de KNMP

Vz: Dan is het woord nu aan mevrouw Lelie van de KNMP

Lelie: Dank u wel voorzitter. Wij hebben inderdaad geen formeel bezwaar aangetekend. Ik zou toch wel graag een aanvulling willen maken op de algemeen verkrijgbaarheid van 200mg ibuprofen. We hebben gekeken naar de dosering die in de bijsluiter van de producten met 200mg ibuprofen wordt genoemd., daar wordt een startdosering van 400mg genoemd en een onderhoudsdosering van 200 tot 400mg en wij vragen ons af wat dan het verschil nog is met de 400mg ibuprofen tabletten die als UAD worden ingedeeld, dus wij zouden het College willen vragen om dit nog in overweging mee te willen nemen, wat dan bij de AV producten ook als dosering wordt opgenomen. Verder zou ik graag willen ingaan op het HARM onderzoek. Dat is inderdaad niet gericht op het aantonen van de problemen van de zelfzorg, was namelijk een retrospectief onderzoek naar ziekenhuisopnames tengevolge van medicatiegebruik en in ziekenhuizen werd in ieder geval niet consequent gevraagd naar zelfzorgmiddelen bij patiënten die opgenomen werden in het ziekenhuis. Dat wordt momenteel gedaan dus ik verwacht ook dat als er nieuw onderzoek wordt gedaan, dat daar meer gegevens over beschikbaar zullen komen. Tevens zal per januari de richtlijn overdracht van medicatiegegevens van kracht worden. Daar in de richtlijn staat een definitie van medicatieoverzicht, wat van de patiënt bijgehouden moet worden, door de zorgverleners, en zelfzorgmiddelen maken daar een onderdeel van uit. Dus dit zal er denk ik voor zorgen dat ook zorgverleners meer rekening gaan houden met zelfzorg en zoals de heer Schobben ook terecht gezegd heeft, dat er sterke aanwijzingen zijn voor onderrapportage van problemen met zelfzorgmiddelen. Ik denk dat dat de komende jaren ook onderbouwd zal kunnen gaan worden. In de grootverpakkingen die als UA zijn ingedeeld, ik heb een aantal signalen uit de praktijk gekregen dat daar nu door de apotheken al op bewaakt wordt op woonverband en dat daar in een aantal gevallen al uit is gekomen dat de medicatiebewaking dan automatisch wordt toegepast op alle gezinsleden of huisgenoten van de patiënt en dat daar ook contra-indicaties en interacties uit zijn gekomen, zodat die patiënten tijdig gewaarschuwd kunnen worden tegen het gebruik van deze NSAID’s en daar wil ik het graag bij laten.

--

De Raad van State oordeelde dat alleen een koepel ontvankelijk is. Gelopen race.

Maagzuurremmer kost 1 cent in de apotheek en 1 euro bij de drogist. Beleid van de KNMP. Zij de handel, wij de zorg.

Back to top