Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Missers door slechte organisatie

PW Magazine 26, jaar 2011 - 01-07-2011
Slecht georganiseerde zorg is een belangrijke risicofactor voor medische missers en medicatiefouten. Dat blijkt uit een onderzoek in zeven landen.

Deze studie [Int J Clin Pract 2011; 65(7): 733-40] suggereert dat in Nederland relatief vaak sprake is van gebrekkig georganiseerde zorg.

Christine Lu en Elizabeth Roughead voerden hun onderzoek uit in de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland. Ze hielden bij inwoners van deze landen telefonische interviews over de zorg die ze de afgelopen twee jaar ontvingen en over eventuele medicatiefouten en medische missers.

Ze analyseerde de antwoorden van 11.910 mensen.  Van hen gaf 11% aan dat er in de afgelopen twee jaar een medicatiefout was gemaakt of dat er een medische misser had plaatsgevonden. In Nederland was dit 12%. Een gebrekkige organisatie van de zorg bleek in alle landen het risico op medische missers of medicatiefouten met een factor 2 tot 3 te verhogen. In Nederland rapporteerden de meeste deelnemers organisatieproblemen (35%), in Duitsland de minste (20%).

Mensen die het afgelopen jaar moeite hadden met de financiering van hun medische zorg, liepen in alle landen meer risico op medische missers of medicatiefouten, behalve in Nederland.

Document acties

Back to top