Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Maak uw zorg inzichtelijk voor COPD-patiënten

Doe mee aan project

PW Magazine 26, jaar 2011 - 01-07-2011 | door Mariska van der Ham
Na het succes van de longweek gaan apothekers doorpakken om voor meer stabiliteit bij de behandeling van COPD te zorgen. Eerste resultaten kunnen op het Congres COPD Ketenzorg op 14 oktober in Utrecht gepresenteerd worden.

2011pw26p28Uit de Special Interest Groep longaandoeningen is aan de KNMP en SFK het verzoek aangedragen om een interventie bij COPD-patiënten te faciliteren en aantoonbaar te maken. Gezamenlijk is een kleinschalig praktijkonderzoek opgezet. Met behulp van een SFK-webrapportage kunnen apothekers gericht patiënten opsporen met frequente exacerbaties. Samen met de patiënten en de huisartsen optimaliseren apothekers hun therapie. Dit leggen zij vast in de SFK-webrapportage. Op basis van deze registraties en de bereikte verbeteringen in de farmacotherapie genereert de webrapportage voor alle deelnemers maandelijks evaluaties. De resultaten voor alle deelnemende apotheken worden gepresenteerd in oktober en een afsluitende evaluatie wordt medio 2012 verwacht.

Wat houdt het project in

Deelnemende apothekers beoordelen tot augustus het medicatiegebruik van patiënten van 55 tot 75 jaar die naast hun inhalatiemedicatie twee of meer kuurtjes prednis(ol)on of antibiotica in het voorafgaande jaar hebben gehad. Deze worden opgespoord met behulp van de SFK-webrapportage ‘KNMP Zorgondersteuning astma/COPD’. Deze webrapportage is in het kader van dit project gratis voor de apotheker beschikbaar. Zij levert informatie over eventuele andere aandachtspunten in de medicatie en maakt deze inzichtelijk met MedicatieAnalyseProfielen (MAP’s). Voor het project nodigt de apotheker in juni tot september ten minste tien patiënten uit, bespreekt hun medicatie, toetst hun inhalatietechniek en registreert de genomen activiteiten. Verder wordt hun kwaliteit van leven getoetst met een korte eenvoudige CCQ-vragenlijst (Clinical COPD Questionnaire). Begeleidende informatie voor dit project, zoals protocollen en achtergrondinformatie, zijn beschikbaar. Op het congres in oktober wordt de zorg die deze apothekers hebben geleverd, in de vorm van een tussenevaluatie, gepresenteerd. Een eindevaluatie over de resultaten van de verbeteringen in farmacotherapie en inhalatietechniek wordt in 2012 zichtbaar door een afname van stootkuurtjes bij de geïncludeerde patiënten.

Meedoen kan nu

U bent uitgenodigd om de waarde van de apotheker voor niet stabiel ingestelde COPD-patiënten zichtbaar te maken. Als u tot september tijd kunt vrijmaken voor dit project, laat dit dan weten door een mailtje te sturen naar Mariska van der Ham (m.vanderham@knmp.nl).

Document acties

Back to top