Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Frankrijk schorst pioglitazon

PW Magazine 26, jaar 2011 - 01-07-2011
Momenteel evalueert Europa de balans werkzaamheid/schadelijkheid van pioglitazon. In afwachting daarvan heeft de Franse registratieautoriteit Afssaps de handelsvergunning van geneesmiddelen met de werkzame stof pioglitazon (Actos, Competact) opgeschort.

Afssaps heeft dit besluit genomen op grond van resultaten van een Franse studie die suggereert dat pioglitazon het risico op blaaskanker mogelijk verhoogt.

De CHMP, het wetenschappelijke comité van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), waarin het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is vertegenwoordigd, startte in maart met de evaluatie van dit mogelijke risico. Daarin neemt ze alle relevante data, inclusief de resultaten van de Franse studie mee.

Document acties

Back to top