Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 48, jaar 2010

dossier Osteoporose

3 december 2010

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

‘Botscan uit apotheek’

Drie kwart van de stemmers op PW-poll is het oneens met de stelling dat meer apotheken een botscan moeten aanbieden aan hoogrisicopatiënten.

06-12-2010 | door nettekoven

Botscan in apotheek verdeelt meningen

Door het meten van botdichtheid profileert de apotheker zich als zorgverlener. Samenwerking met huisarts en radioloog garandeert een betrouwbare meting. Volgens anderen is de apotheker onvoldoende gespecialiseerd en ontbreekt een wetenschappelijke onderbouwing.

03-12-2010 | door Edwin Bos

Medicatiebeoordeling moet val voorkomen

Kring-apothekers gaan ouderen opsporen die een verhoogd risico hebben te vallen omdat zij bepaalde medicatie gebruiken. SIR voerde al een geslaagde pilot uit. Agis/Achmea vergoedt apothekers die deelnemen een medicatiebeoordeling per patiënt.

03-12-2010 | door edbos

Geen zorggroep zó multidisciplinair

Midden-Holland krijgt een brede zorggroep voor patiënten met een aandoening aan het bewegingsapparaat. Het gaat om een initiatief van oorspronkelijk apothekers en thuiszorg dat inmiddels is versterkt met huisartsen, reumatologen, fysiotherapeuten, ziekenhuizen en de Reumapatiëntenbond.

03-12-2010 | door groeneveld

Real-Time Glucose Monitoring nu vergoed

Real-Time Glucose Monitoring is per 1 november 2010 toegevoegd aan de basisverzekering.

03-12-2010 | door nettekoven

Medicijn verbetert gedrag gehandicapte muizen

Gedragsafwijkingen behandelen met medicijnen: dat is nu gelukt bij muizen met een bepaalde verstandelijke handicap, het fragiele X-syndroom. Medisch bioloog Josien Levenga toonde dit aan in haar promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Drie vragen aan Levenga.

03-12-2010 | door nettekoven

Soms monotherapie bij hiv

Een proteaseremmer is bij de meeste hiv-patiënten voldoende om het virus te onderdrukken. Dit concludeert Wouter Bierman in zijn promotieonderzoek aan het VU medisch centrum te Amsterdam.

03-12-2010 | door nettekoven

Pamidroninezuur: 30 mg

Een maandelijkse infusie van pamidroninezuur 30 mg is de aanbevolen dosering om botziekten te voorkomen bij patiënten met multipel myeloom.

03-12-2010 | door nettekoven

Bètablokker: sterker bot

Patiënten die bètablokkers gebruiken, hebben een hogere botdichtheid en een lager fractuurrisico dan niet-gebruikers.

03-12-2010 | door nettekoven

Studie: denosumab is kosteneffectief

Vergeleken met geen behandeling blijkt denosumab, het nieuwe middel tegen osteoporose, kosteneffectief bij postmenopauzale vrouwen. Dat geldt ook bij vrouwen ouder dan 60 jaar met osteoporose of een wervelfractuur, zo concluderen Belgische onderzoekers.

03-12-2010 | door nettekoven

Simpele interventie voorkomt botbreuk

De therapietrouw onder osteoporosepatiënten is verre van optimaal. Met enkele simpele interventies kunnen apothekers hierin veel verbeteren en zo het aantal botbreuken helpen verminderen. “Dankzij de apotheker halveert het aantal patiënten met suboptimale therapie.”

03-12-2010 | door nettekoven

Vreemd viraal DNA in vaccins niet schadelijk

De aanwezigheid van vreemd viraal DNA in levend verzwakte vaccins leidt niet tot gevaar voor de volksgezondheid.

03-12-2010 | door nettekoven

Meer risico op hartaandoeningen en diabetes door gonadoreline-agonisten

Gonadoreline-agonisten, voornamelijk toegepast bij prostaatkanker, verhogen het risico op hartaandoeningen en diabetes.

03-12-2010 | door nettekoven

Scintimun kan leiden tot antilichaamvorming

Scintimun (besilesomab) kan leiden tot de vorming van humane anti-muriene antilichamen (HAMA), overgevoeligheidsreacties en acute hypotensie.

03-12-2010 | door nettekoven

Toenemende doelmatigheid geneesmiddelgebruik

Overheid en zorgverzekeraars sturen aan op doelmatige zorgverlening, ook daar waar het geneesmiddelen betreft. Daarom bevatten veel contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners passages over doelmatigheid. Cijfers tonen aan dat de doelmatige behandeling met geneesmiddelen in de lift zit.

03-12-2010 | door SFK

Bevorder therapietrouw bij bisfosfonaatgebruikers

De therapietrouw onder bisfosfonaatgebruikers is zeer wisselend. Patiënten kunnen verschillende redenen hebben om voortijdig te stoppen met de behandeling, ook in het eerste gebruiksjaar. Welke farmaceutische zorg en mogelijkheden heeft een apotheekteam om deze groep patiënten te begeleiden?

03-12-2010 | door Ka-Chun Cheung

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

03-12-2010 | door KNMP

KNMP actief met sociale media

De KNMP gaat met de tijd mee; op internet vindt u KNMP ook op Linkedin, Facebook en Twitter.

03-12-2010 | door KNMP

AIS-instellingen gecontroleerd?

Bijna 20% van alle apotheken heeft het AIS nog niet ingesteld conform het KNMP-voorschrift basisinstellingen AIS.

03-12-2010 | door KNMP

Apothekers positief

Bij 1400 apotheken konden mensen tijdens de Diabetesweek in november hun bloedsuiker laten testen. Topkok Pierre Wind zei bij de opening: “Ik hoop dat er een tsunami aan mensen de apotheek in komt.” De opkomst was inderdaad hoog; gemiddeld zo’n 100 mensen per apotheek.

03-12-2010 | door KNMP

Herziene richtlijn Osteoporose bijna klaar

De herziene richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie gaat bijna de autorisatiefase in. Zodra deze definitief is, geldt de richtlijn voor alle beroepsgroepen. Deze bevat ongeveer 190 pagina’s en een samenvattingskaart van 2 A4'tjes. De focus voor apothekers is echter duidelijk: therapietrouw.

03-12-2010 | door KNMP

Toenemende doelmatigheid geneesmiddelgebruik

Overheid en zorgverzekeraars sturen aan op doelmatige zorgverlening, ook daar waar het geneesmiddelen betreft. Daarom bevatten veel contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners passages over doelmatigheid. Cijfers tonen aan dat de doelmatige behandeling met geneesmiddelen in de lift zit.

03-12-2010 | door SFK

‘Slikken bisfosfonaten mag langer duren’

De vernieuwde CBO-richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie biedt vooral praktische handvatten om fracturen bij risicopatiënten te voorkomen, stelt prof. dr. Willem Lems, hoogleraar reumatologie en voorzitter van de werkgroep die de richtlijn opstelde. Een webcast en een diaserie moeten helpen deze grondig in te bedden in de praktijk.

02-12-2010 | door marcdl

Gebruiksgemak maakt denosumab veelbelovend

De osteoporosepatiënt die denosumab gebruikt, kan volstaan met één injectie per half jaar die thuis wordt toegediend. Daardoor is de kans op therapietrouw groot. En dat is goed nieuws, omdat de huidige osteoporosemedicatie veelal therapieontrouw uitlokt.

02-12-2010 | door Rianne van den Ham en Ed Wiltink

Kleine dingen

Mediq benoemde recent Mediq Apotheek Drumpt uit Tiel als beste van het jaar. De jury roemde de goede bejegening van patiënten en de gedegen adviezen die de apotheek verstrekt bij zelfzorgmedicatie. Beherend apotheker Lia Hakvoort: “Eigenlijk gaat het om kleine dingen, zoals het consequent stellen van de WHAM-vragen.”

02-12-2010 | door marcdl

Utrechtse onderzoekers winnen Engelse prijzen

Drie Utrechtse farmaco-epidemiologen hebben prijzen gewonnen op het congres van de National Osteoporosis Society in Liverpool.

01-12-2010 | door nettekoven

Maag

column

30-11-2010 | door Jaap Talsma

VWS komt met 'internetapotheek'

Het ministerie van VWS heeft een educatieve website gelanceerd die lijkt op een internetapotheek.

29-11-2010 | door groeneveld

Moeite met richtlijn Medicatieoverdracht

Ondanks een actieve aanpak kunnen zorgverleners in de regio Amsterdam niet volledig voldoen aan de nieuwe richtlijn Medicatieoverdracht die 1 januari 2011 ingaat. Zaken als privacy en elektronische uitwisseling van gegevens zijn nog niet geregeld. Om toch aan de wensen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tegemoet te komen, hebben ze een aantal protocollen bedacht.

26-11-2010 | door groeneveld

KNMP reikt minister Schippers de hand

De KNMP wil samen met VWS-minister Edith Schippers werken aan de invoering van een nieuw vergoedingensysteem voor apothekers, maakte KNMP-voorzitter Jan Smits gisteren in Noordwijk aan Zee bekend. Hij vroeg ook aandacht voor de financiële nood onder apothekers. De KNMP pleit voor een nieuw vergoedingensysteem in 2012 met een zorgtarief per geleverde dienst per patiënt, zoals omschreven in het regeerakkoord.

25-11-2010 | door edbos

Bundeling politheek en dienstapotheek in SFG

Meer dan dertig apotheken in Rotterdam, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs combineren hun dienstapotheek met de politheek van het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) in Rotterdam. Daarmee ontstaat een grotere faciliteit die 24 uur per etmaal is geopend.

22-11-2010 | door groeneveld

Medicatieproject Maastricht wint award

Het medicatieproject van Maastricht UMC+ heeft de meeste stemmen (51%) gekregen voor de Nationale Patiëntveiligheid Award 2010. Met dit project heeft het Maastricht UMC+ het percentage fouten bij klaarmaken en toediening van medicatie met 97% weten terug te dringen.

22-11-2010 | door marcdl

Algemene Rekenkamer kraakt aanpak ketenzorg

De integrale zorg bij chronische aandoeningen komt veel te traag tot stand. Zorgverleners, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS hebben de ketenzorg nog niet vlot kunnen trekken. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer uit eigen onderzoek.

19-11-2010 | door edbos
Back to top