Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Pamidroninezuur: 30 mg

PW Magazine 48, jaar 2010 - 03-12-2010
Een maandelijkse infusie van pamidroninezuur 30 mg is de aanbevolen dosering om botziekten te voorkomen bij patiënten met multipel myeloom.

157 patiënten met multipel myeloom kregen maandelijks 90 mg pamidroninezuur intraveneus toegediend gedurende minimaal drie jaar, 156 patiënten kregen een dosering van 30 mg toegediend. In de 90-mg-groep duurde het gemiddeld 9,2 maanden voor een botziekte optrad, in de andere groep was dit 10,2 maanden. Acht mensen in de hogedosisgroep ontwikkelden osteonecrose van de kaak in vergelijking met twee in de 30-mg-groep [Lancet Oncol 2010;11(10):973-82].

Document acties

Back to top