Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Moeite met richtlijn Medicatieoverdracht

Amsterdam komt Inspectie tegemoet met protocollen

PW Magazine 48, jaar 2010 - 26-11-2010
Ondanks een actieve aanpak kunnen zorgverleners in de regio Amsterdam niet volledig voldoen aan de nieuwe richtlijn Medicatieoverdracht die 1 januari 2011 ingaat. Zaken als privacy en elektronische uitwisseling van gegevens zijn nog niet geregeld. Om toch aan de wensen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tegemoet te komen, hebben ze een aantal protocollen bedacht.
Moeite met richtlijn Medicatieoverdracht

“1 januari is een mooie mijlpaal”, zegt Bob de Dood van het Farmaceutisch Bureau Amsterdam (FBA). “Maar er moet nog veel gebeuren. De KNMP heeft een toolkit verspreid in het land maar je moet er ook op toezien dat apothekers de boodschap daadwerkelijk uitrollen. Ofwel: de thermometer er regelmatig insteken.”

Amsterdam was een van de eerste regio’s die werk maakte van de nieuwe richtlijn. Apothekers, huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en GGZ sloegen de handen ineen en tekenden in juni dit jaar een convenant om de medicatieoverdracht in de Amsterdamse regio te verbeteren.

Doel is, in afwachting van een goed functionerend elektronisch medicatiedossier (EMD), de medicatieoverdracht in Amsterdam fors te verbeteren. “In dit proces lopen de apothekers voorop, benadrukt De Dood. “Met name de ziekenhuisapothekers. We hebben bovendien een stuurgroep die het proces en de voortgang bewaakt.”

Vertraging

De Dood heeft inmiddels een inventarisatie gemaakt van alle activiteiten en van alle stakeholders op het gebied van medicatieoverdracht in Amsterdam. “Natuurlijk loop je tegen nogal wat zaken aan, bijvoorbeeld de privacy van patiënten. Ook het regionale schakel- of servicepunt, dat de elektronische overdracht mogelijk moet maken, is er voorlopig nog niet.”

Het ontbreken van de digitale infrastructuur speelt een belangrijke rol in de vertraging van de uitvoering van de richtlijn. “Als je ziet hoeveel patiënten huisartsen dagelijks op bezoek krijgen en aan wie ze allemaal voorschrijven ... Het lukt gewoon niet om die informatie ook nog eens over de dragen aan andere partijen. De huisartsen zouden alles moeten faxen naar apotheken. Dat kan niet.”

Toch controleert de IGZ vanaf januari op naleving van de richtlijn. “We hebben daarom een aantal protocollen bedacht om in grote lijnen tegemoet te komen aan de eisen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy”, legt De Dood uit. “Het is niet allemaal geregeld per 1 januari maar een aantal dingen kunnen we wel voor die tijd afspreken. Je kunt vastleggen dat je de risicopatiënten en de risicomedicatie goed volgt. We zijn daarover met alle betrokken partijen in gesprek.”

Elektronisch voorschrijven

Het FBA is als aanjager druk bezig alle initiatieven uit de eigen regio aan elkaar te knopen en middels informatiebijeenkomsten betrokkenen op de hoogte te brengen van de veranderingen. “Ook patiënten hebben daarin een rol. Het is natuurlijk belangrijk dat zij bij de apotheek veranderingen of bijzonderheden over hun medicijngebruik melden. We zien overigens wel een duidelijk stijgende lijn in het aantal patiënten dat een eigen medicatieoverzicht levert.”

De Dood verwacht dat pas bij invoering van het EMD volledig aan de richtlijn kan worden voldaan. “Per 1 januari 2012 is elektronisch voorschrijven verplicht. Dan leg je de medicatie in ieder geval digitaal vast. Dat betekent een behoorlijke stap op weg naar een goed EMD.”

De PW-poll van half november maakt duidelijk dat meer dan 80% van de stemmers niet klaar is voor de nieuwe richtlijn. Minder dan één vijfde verwacht per 1 januari 2011 wel aan de richtlijn te voldoen.

Document acties

Reacties

Anoniem
27-11-2010 16:03
zegt:

Verplicht werken zonder beloning

De situatie van de apotheekhoudenden begint steeds meer te lijken op die van gratis dwangarbeiders in een werkkamp. Middels Medisch Tuchtrecht en de IGZ zijn allerlei verplichtingen opgelegd, waar geen beloning tegenover staat.
1. Het dagelijks voor 24 uur nakijken van recepten/medicatieopdrachten en de computeruitdraaien. (1996 primperan casus)
2. Het adviseren als behandelaar.(2006 lithium casus)
3. Het verzorgeren van de EU en TU (2010 alkerancasus) De EU wordt trouwens wel gehonoreerd, de TU niet.
4. Daarbij komen nu de zeer bewerkelijke richtlijnen medicatieoverdracht. Zelfs het kakelverse Witboek Farmacie beseft niet dat daar ook de NSAID-aankopen in supermarkt&drogist bijhoren.

Het geheel van kwaliteitsregels schreeuwt intussen om inschrijving op naam met een abonnementshonorarium. In 1987 heeft bovengetekende als departementsvoorzitter te Groningen nog tevergeefs gepleit voor het in stand houden van deze machtige verworvenheid. Onze positie ten opzichte van huisartsen is nu tariefrechtelijk duidelijk zorgwekkend te noemen. Het gebrekkige dossierbeheer door huisartsen zal dienen te resulteren in betaald dossierhoudersschap door apotheekhoudenden. Ter bevordering van de medicatieveiligheid.

Leidschendam 27 11 2010

------------------------------------

Vijfsterrenapotheek

Het artikel vijfsterrenapotheek komt duidelijk uit de pen van een schrijver, die nooit in het Big-register is ingeschreven geweest. Het Medisch Tuchtcollege is bevoegd ingeschreven apothekers uit het beroep te zetten. Er worden weinig tuchtzaken tegen apothekers gevoerd, maar de uitspraken zijn vaak verstrekkend. In 1996 oordeelde het Centraal Medisch Tuchtcollege in de zogenaamde Primperan-casus, dat de apotheker PERSOONLIJK elke dag voor 24 uur de recepten en de computeruitdraaien moet nakijken. De collega kreeg een waarschuwing. Jurist F.Moss schreef een uitstekend verslag in het PW. (1) In 2006 oordeelde het Regionaal Tuchtcollege te Groningen dat de extramurale apotheker een BEHANDELAAR is. (2) De collega kreeg een waarschuwing omdat hij een patiënte had geadviseerd een extra lithiumspiegel bepaling te laten verrichten. In elk ander land had deze collega een publieksprijs ontvangen en ook de kombi-rom gaf ditzelfde advies bij deze interactie met fosinopril en furosemide. Het tuchtcollege oordeelde echter dat de apotheker de voorschrijvend arts had moeten waarschuwen, om de lithiumdosering direct aan te passen. Het Regionaal Tuchtcollege te Eindhoven oordeelde onlangs dat 3 apothekers een gebrekkig systeem hadden van EERSTE uitgifte en TWEEDE uitgifte van medicijnen. Ze kregen een waarschuwing.
Deze drie uitspraken van Medische Tuchtcolleges in de periode 1996-2010 geven aan dat de eensterrenapotheken en tweesterrenapotheek geen Big-geregistreerde apothekers zullen kunnen vinden. Of een collega moet na de 20 jaar trainingen door heer Felen de gok wagen om na een onvermijdelijke schorsing dan ook maar apotheekadviseur te worden.

Leidschendam 21 mei 2010
Noten

1.Moss F. Medicatiebewaking en controle achteraf: een
serieuze zaak. Uitspraak Centraal Medisch
Tuchtcollege Pw 1996,1266-1269

2.Negeren interactiesignaal bestraft [Pharm Weekbl. 2006;141(16):538-41]

3.Tuchtcollege: waarschuwing apothekers Pharm Weekbl.2010;(19):6-7

Back to top