Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vreemd viraal DNA in vaccins niet schadelijk

PW Magazine 48, jaar 2010 - 03-12-2010
De aanwezigheid van vreemd viraal DNA in levend verzwakte vaccins leidt niet tot gevaar voor de volksgezondheid.

Dit is de conclusie van het onderzoek van het CHMP dat gestart is na de vondst van DNA van het porcine circovirus in rotavirus vaccins. Een nieuwe testmethode bracht dit aan het licht. Omdat het porcine circovirus geen ziekte veroorzaakt in mensen is de volksgezondheid niet in het geding, zegt de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA. Waarschijnlijk is varkenstrypsine, een reagens gebruikt bij de vaccinproductie, de oorzaak van de besmetting.

Document acties

Back to top