Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP reikt minister Schippers de hand

PW Magazine 48, jaar 2010 - 25-11-2010
De KNMP wil samen met VWS-minister Edith Schippers werken aan de invoering van een nieuw vergoedingensysteem voor apothekers, maakte KNMP-voorzitter Jan Smits gisteren in Noordwijk aan Zee bekend. Hij vroeg ook aandacht voor de financiële nood onder apothekers. De KNMP pleit voor een nieuw vergoedingensysteem in 2012 met een zorgtarief per geleverde dienst per patiënt, zoals omschreven in het regeerakkoord.
KNMP reikt minister Schippers de hand

KNMP-voorzitter Jan Smits

KNMP-voorzitter Jan Smits, die gisteren sprak tijdens het Apotex-symposium in Noordwijk aan Zee, benadrukt daarnaast het belang van ondernemerschap. Voor alle partijen in de sector – inclusief de zorgverzekeraars – moet daarom duidelijkheid komen over de nieuwe vergoedingen en spelregels. Apothekers willen ook weten hoe zij met elkaar kunnen concurreren.

VWS-minister Schippers wil de eerstelijnszorg verbeteren, maar volgens Smits helpt het beleid van de Nederlandse Zorgaurotiteit (NZa) hier niet bepaald bij. “Binnenkort maakt de NZa het apothekerstarief 2011 bekend. De signalen die wij daarover krijgen, zijn niet gunstig.”

De voorzitter benadrukt ook dat veel geneesmiddelen nu onder de kostprijs verkocht worden. Apothekers schrappen hierdoor onder ander hun budget voor noodzakelijke ICT-investeringen. “Bij vele apothekers staat het water aan de lippen.”

Ambities

Volgens Smits moet de NZa een realistisch tarief vaststellen opdat apothekers zich kunnen voorbereiden op een nieuw vergoedingensysteem. Apothekers hebben rust nodig om een ambitieus programma uit te kunnen voeren.

Samen met haar leden en patiëntenverenigingen gaat de KNMP het niveau van de farmaceutische zorg verder verhogen. Voor diverse chronische aandoeningen voert de koepelorganisatie in 2011 nieuwe richtlijnen en standaarden in.

Verder gaan apothekers zorgen voor een veilig en betrouwbaar medicatiedossier. Ook zal de KNMP de opleiding voor openbare apotheken versterken.

Document acties

Reacties

Anoniem
25-11-2010 21:53
zegt:

770 miljoen bedraagt de opbrengst van het Transitieakkoord, maar in Noordwijk werd opgeroepen het verleden te laten rusten!

Klink: gebonden aan Transitieakkoord
09-11-2009
VWS-minister Ab Klink acht zich nog steeds gebonden aan het Transitieakkoord. Dat kwam, tot grote verrassing van veel Tweede Kamerleden, vorige week naar voren tijdens het verlengde algemeen overleg geneesmiddelenbeleid.
Het Transitieakkoord kwam vorig jaar tot een einde doordat de Bond van Generieke Geneesmiddelenfabrikanten van tafel liep. Apothekers zouden daarom geen compensatie krijgen voor de kostendaling van geneesmiddelen. Maar nu zegt Klink zich wel aan deze afspraak te willen houden.

In een inmiddels aangenomen motie vraagt de Kamer de minister te garanderen dat er níét sprake zal zijn van een compensatie aan apothekers, omdat het Transitieakkoord beëindigd is en de kostendaling het gevolg is van het preferentiebeleid en de Wet Geneesmiddelenprijzen.

In zes moties verzoeken de Kamerleden de minister verder te zorgen voor meer uniformiteit in de voorraden van apothekers en helderheid te verschaffen over de verantwoordelijkheid als preferente middelen niet leverbaar zijn. Verder stellen zij dat aanbesteding onder couvert ontmoedigd moet worden en vragen zij de minister het vertrouwen tussen apothekers en zorgverzekeraars te herstellen door de ontwikkeling van een concurrentieplan op basis van kwaliteit.

Back to top