Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicijn verbetert gedrag gehandicapte muizen

PW Magazine 48, jaar 2010 - 03-12-2010
Gedragsafwijkingen behandelen met medicijnen: dat is nu gelukt bij muizen met een bepaalde verstandelijke handicap, het fragiele X-syndroom. Medisch bioloog Josien Levenga toonde dit aan in haar promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Drie vragen aan Levenga.

Wat is het fragiele X-syndroom?

“Dit syndroom is de meest voorkomende erfelijke oorzaak van verstandelijke handicap. Door het ontbreken van het eiwit FMRP in de zenuwcellen ontstaat een zwakke verbinding tussen zenuwcellen en worden signalen vanuit de hersenen niet goed doorgegeven. Het komt bij ongeveer een op de vijfduizend mensen voor, iets vaker bij jongens dan bij meisjes. Het syndroom uit zich in gedragsafwijkingen zoals hyperactiviteit en gedrag dat lijkt op autisme.”

Om welk medicijn gaat het?

“Ik heb muizen met het fragiele X-syndroom behandeld met een experimenteel middel, een antagonist van de metabotrope glutamaatreceptor 5 (mGluR5). De mGluR5-receptor is een substraat voor het aminozuur glutamaat, een van de belangrijkste stimulerende neurotransmitters in het zenuwstelsel. Blokkers van deze receptor grijpen specifiek in op de verstoorde signaaloverdracht in de hersenen. De muizen vertoonden na behandeling normaal gedrag. Overigens zijn mGluR5-antagonisten in het verleden onderzocht voor hun anxiolytische werking.”

Hoe nu verder?

“Het zou mooi zijn als we bij mensen de symptomen van de handicap kunnen verminderen of laten verdwijnen. De eerste onderzoeken met patiënten zijn al, naar aanleiding van dit onderzoek, gestart in Europa en de Verenigde Staten. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste resultaten beschikbaar komen.”

Document acties

Back to top