Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Studie: denosumab is kosteneffectief

PW Magazine 48, jaar 2010 - 03-12-2010
Vergeleken met geen behandeling blijkt denosumab, het nieuwe middel tegen osteoporose, kosteneffectief bij postmenopauzale vrouwen. Dat geldt ook bij vrouwen ouder dan 60 jaar met osteoporose of een wervelfractuur, zo concluderen Belgische onderzoekers.
Studie: denosumab is kosteneffectief

Denosumab, het nieuwe middel voor de behandeling en preventie van osteoporose, blijkt kosteneffectief in vergelijking met geen behandeling bij postmenopauzale vrouwen met een lage botmassa. Dit komt naar voren uit een studie uitgevoerd aan de universiteit van Luik [Bone 2010;47(1):34-40]. Het middel moet elke zes maanden subcutaan worden toegediend.

De Freedom-studie laat zien dat denosumab veilig en effectief is: vergeleken met placebo verlaagt het middel bij vrouwen met osteoporose het risico op een heupfractuur met 40%, het risico op een klinische wervelfractuur met 69% en het risico op andere fracturen met 20% [N Engl J Med 2009;361(8):756-65].

De eerste stap van een kosteneffectiviteitsbepaling van een nieuwe behandeling is uitgaan van het beste klinische bewijs voorhanden; meestal is dit het fase-III-onderzoek. Voor beleidsbepalers is het belangrijk ook te beschikken over een economische waardebepaling van het middel bij de populatie waarvoor het gebruikt kan worden. De Belgische onderzoekers hebben daarom gekeken naar de kosteneffectiviteit van denosumab vergeleken met geen behandeling bij vrouwen ouder dan 60 jaar met een botmineraaldichtheid T-score kleiner of gelijk aan -2,5 (er is dan sprake van osteoporose) of die een wervelfractuur hebben.

Bij de uitvoering van dit onderzoek was de prijs van denosumab nog niet bekend. De onderzoekers zijn daarom uitgegaan van de prijs van Actonel (€ 95,48 per 84 stuks).

Een ‘Qaly’ (quality-adjusted life-year) is een uitkomstmaat van een economische analyse. Deze wordt gedefinieerd als één levensjaar in goede gezondheid. Er is geen consensus over de hoogte van de kosten die de maatschappij per gewonnen Qaly acceptabel vindt. Sommige landen hebben wel drempelwaarden. Zo houdt Groot-Brittannië ongeveer € 35.000 aan (₤30.000) en de Verenigde Staten ongeveer € 45.000 ($40.000).

In de Belgische studie bleken de kosten per gewonnen Qaly bij een driejarige behandeling met denosumab - vergeleken met geen behandeling - € 28.441 te zijn. Bij vrouwen met een T-score kleiner of gelijk aan -2,5 of een wervelfractuur daalde dit bedrag naar respectievelijk € 15.532 en € 11.603.

De auteurs geven aan dat additionele data nodig zijn om de relatieve kosteneffectiviteit van denosumab te bepalen vergeleken met andere osteoporosemedicatie.

Document acties

Back to top