Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2014

Een nieuwe generatie medicatiebewaking

Medisch Farmaceutische Beslisregels

Een patiënt krijgt diclofenac voorgeschreven. Op het scherm verschijnt de melding dat een protonpompremmer moet worden toegevoegd omdat de patiënt geen maagbescherming heeft. Dit signaal verschijnt omdat de patiënt een verhoogd risico op maagcomplicaties heeft.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 06-12-2013 | door Minke Kranenborg en Daphne Dost

Geslaagden vervolgopleiding geregistreerd

Specialistenregister Openbaar Apothekers

Het Specialistenregister Openbaar Apothekers is per 1 januari 2012 opengesteld. Apothekers die nog niet geregistreerd waren maar wel de nodige ervaring hadden, kregen de gelegenheid een door de KNMP ontwikkelde aangepaste vervolgopleiding te doorlopen. Na succesvolle voltooiing hiervan volgt registratie in het register.

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013 | door Saskia Coppes

Bewaken nierfunctie: maatwerk

Medisch Farmaceutische Beslisregels

Een patiënt krijgt allopurinol. Op het scherm verschijnt de melding dat de nierfunctie moet worden gecontroleerd. De patiënt is namelijk ouder dan 70 jaar en de nierfunctie is niet bekend.

PW Magazine 01/02, jaar 2014 - 10-01-2014 | door Brigit Wensveen

Kosteneffectiviteit

Apothekers zijn niet de boekhouders van de samenleving

Zorguitgaven leggen een groeiend beslag op onze welvaart. Dit dwingt ons tot een gerichte keuze, middels kosteneffectiviteit. Het toepassen hiervan is lastig.

PW Magazine 03, jaar 2014 - 17-01-2014 | door Martina Teichert

KNO-bereidingen: de top 3

Mondpasta’s, mondspoelingen, oordruppels en neussprays

Wat is de overeenkomst tussen corticosteroïden, midazolam en tacrolimus? Bij de LNA-helpdesk staan deze stoffen bovenaan de lijst van veelgestelde vragen over bereidingen voor keel, neus en oor.

PW Magazine 04, jaar 2014 - 24-01-2014 | door Marijn Westphal

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 04, jaar 2014 - 24-01-2014 | door KNMP

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 04, jaar 2014 - 24-01-2014 | door KNMP

Nierfunctiewaarden en reden van voorschrijven centraal

Districtsledenbijeenkomsten 11 tot en met 27 februari

Aanstaande districtsledenbijeenkomsten staan twee onderwerpen centraal: uitwisseling van nierfunctiewaarden en de vermelding van de reden van voorschrijven op het recept. De bijeenkomsten vinden plaats van 11 tot en met 27 februari.

PW Magazine 05, jaar 2014 - 31-01-2014 | door KNMP

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 05, jaar 2014 - 31-01-2014 | door KNMP

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 05, jaar 2014 - 31-01-2014 | door KNMP

Informatorium 2014 beschikbaar

Veel nieuwe middelen bij diabetes en kanker

Recent is de editie 2014 van het Informatorium Medicamentorum uitgebracht, met daarin 37 nieuwe geneesmiddelen. Verwerking van SmPC’s en behandelrichtlijnen leidt jaarlijks tot duizenden wijzigingen.

PW Magazine 06, jaar 2014 - 07-02-2014 | door Atty Hielema

Hulp bij nierfunctiebewaking

KNMP-ondersteuning en -producten

De Geneesmiddelenwet is 1 augustus 2013 gewijzigd inzake uitwisseling van laboratoriumwaarden. De KNMP ontwikkelde producten voor opvragen, bewaren en toepassen van nierfunctiewaarden in de medicatiebewaking.

PW Magazine 07, jaar 2014 - 14-02-2014 | door Ka-Chun Cheung

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 07, jaar 2014 - 14-02-2014 | door KNMP

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 07, jaar 2014 - 14-02-2014 | door KNMP

Wie de pleister past …

Wondverbandwijzer

Verbanden zijn er in veel soorten en maten. Door de grote verscheidenheid is een overzicht moeilijk te verkrijgen. Als hulpmiddel is de Wondverbandwijzer beschikbaar op de KNMP Kennisbank.

PW Magazine 08, jaar 2014 - 21-02-2014 | door Thijs Altena

Apothekersassistenten hebben één gezamenlijke stem

Ledenwerfactie verenigt achterban Optima Farma

Apothekersassistenten praten mee over belangrijke ontwikkelingen in de farmacie. Ze vormen een belangrijke schakel in de zorg voor de patiënt, aldus Rik van der Meer en Léon Tinke van de KNMP. Tijd voor een sterke, representatieve beroepsorganisatie.

PW Magazine 09, jaar 2014 - 28-02-2014 | door KNMP

Codeïne niet bij CYP2D6 UM

Persbericht EMA 28-06-2013 over aanpassingen productinformatie codeïne

Het EMA heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid en effectiviteit van codeïne voor pijnbestrijding bij kinderen. De conclusie over de invloed van CYP2D6 UM geldt ook voor volwassenen.

PW Magazine 10, jaar 2014 - 07-03-2014 | door Mandy van Rhenen

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 10, jaar 2014 - 07-03-2014 | door KNMP

Formats voor veiliger zorg

Uniforme toedienlijst en verbeterd medicatieoverzicht beschikbaar

Er is hard gewerkt aan een uniforme toedienlijst en een verbeterd medicatieoverzicht. Nu kunnen deze in de praktijk gebruikt worden. Softwarehuizen implementeren de formats in hun (Z)AIS.

PW Magazine 11, jaar 2014 - 14-03-2014 | door Brigit van Soest

Platform stimuleert farmaceutisch praktijkonderzoek

PRISMA-symposium over onderzoek op 20 mei 2014

Wetenschappelijk praktijkonderzoek is essentieel voor het aantonen van de meerwaarde van de apotheker. PRISMA, een netwerk voor praktijkonderzoekers, biedt een platform om de onderzoeksresultaten te delen. De bestuursleden geven hun visie.

PW Magazine 11, jaar 2014 - 14-03-2014 | door KNMP

Bereiden in opleiding verzekerd

Apothekersorganisaties en ROC’s ondertekenen intentieverklaring

KNMP, SBA, NVZA en Vereniging Doorleverende Bereidingsapotheken (VDB) ondertekenden op 3 maart een intentieverklaring met tien ROC’s. Aanleiding is de opdeling per 1 augustus 2016 van het vak ‘bereiden’ in de apothekersassistentenopleiding in een basisdeel ‘productzorg’ en een keuzedeel ‘bereiden en aseptisch handelen’. Hiermee committeren partijen zich aan het organiseren van voldoende opleidings- en stageplaatsen.

PW Magazine 12, jaar 2014 - 21-03-2014 | door Marnix Westein

Recalls van geneesmiddelen

Oranje hand envelop

Bij recalls van geneesmiddelen is het belangrijk dat apothekers tijdig over juiste en volledige informatie beschikken, bijvoorbeeld met de oranje hand envelop. CBG, IGZ en KNMP zijn in overleg om dit nog beter te regelen.

PW Magazine 12, jaar 2014 - 21-03-2014 | door Oscar Smeets

Representatieve werknemersorganisatie LAD zet in op cao

KNMP en LAD werken samen

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) zal als representatieve werknemersorganisatie trachten een cao tot stand te brengen voor apothekers in loondienst. De KNMP zal daarbij de beroeps- en vakinhoudelijke kernwaarden bewaken. Daarover hebben de KNMP en de LAD deze maand een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

PW Magazine 12, jaar 2014 - 21-03-2014 | door KNMP

Kinderformularium: werk aan de winkel

Zo blijft het Kinderformularium actueel en in beweging

Het updaten van de monografieën en de uitvoering van drie gesubsidieerde projecten zorgen voor een bewegend Kinderformularium.

PW Magazine 13, jaar 2014 - 28-03-2014 | door Marika de Hoop-Sommen

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 13, jaar 2014 - 28-03-2014 | door KNMP

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 13, jaar 2014 - 28-03-2014 | door KNMP

Farmaciegeschiedenis herleeft in loods in Urk

Farmaceutisch Historisch Erfgoed

Wat heeft Urk, het pittoreske vissersplaatsje in Flevoland, met de farmacie? Alles! Op het bedrijventerrein van Urk, te midden van palingrokerijen en bouwbedrijven, staat een loods die bij binnenkomst omgetoverd blijkt te zijn tot Farmaceutisch Historisch Erfgoed.

PW Magazine 14, jaar 2014 - door KNMP

Completer beeld medicatie patiënt

Nieuwe LSP-functies geven nieuwe mogelijkheden

Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) konden apothekers, (waarnemend) huisartsen en specialisten – na toestemming van de patiënt – al medicatiegegevens delen. Nu kunnen zij ook gegevens over intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA) opvragen via het LSP. Ook nieuw is de LSP Signaalfunctie.

PW Magazine 15, jaar 2014 - door KNMP

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 15, jaar 2014 - door KNMP

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 15, jaar 2014 - door KNMP

KNMP Farmanco

Melden geneesmiddeltekorten essentieel

Het LNA heeft eind 2013 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd over KNMP Farmanco. U beloonde ons met het mooie rapportcijfer 7,9. Daarnaast kregen we waardevolle input voor verdere ontwikkeling.

PW Magazine 16, jaar 2014 - door Louise de Wolf

LHV-voorzitter: ‘Apotheker in de wijk is cruciaal’

Deskundigheid apothekers hoog gewaardeerd in imago-onderzoek

Als het aan minister Schippers van VWS ligt, krijgt de samenwerking tussen apothekers, artsen en wijkverpleegkundigen een forse impuls. De brief van de minister aan de Kamer hierover – die verscheen als uitkomst van het Bestuurlijk Overleg Farmacie – werd breed opgepikt door de landelijke media.

PW Magazine 17, jaar 2014 - door KNMP

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 17, jaar 2014 - door KNMP

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 17, jaar 2014 - door KNMP

Therapietrouw door interventie op maat

Pro-actief ingrijpen, communicatie en monitoring als effectieve strategie

Bij eerste en tweede uitgifte is het van belang pro-actief te handelen als een patiënt zijn medicatie niet (tijdig) komt ophalen, blijkt uit onderzoek. Dan is er winst te behalen, omdat de patiënt vaak in deze periode besluit wel of niet zijn medicatie volgens afspraak te gebruiken.

PW Magazine 18, jaar 2014 - door Brigit van Soest

Waakzaamheid geboden bij gliclazidetablet

Omzetting van 30 mg tablet naar 80 mg niet vlekkeloos

Mevrouw Revens is opgenomen in het ziekenhuis. Thuis gebruikte zij drie tabletten gliclazide 30 mg eenmaal per dag. In het ziekenhuis is dit omgezet naar gliclazide 80 mg eenmaal per dag. Gaat dit wel goed?

PW Magazine 19, jaar 2014 - door Delia Titre

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 19, jaar 2014 - door KNMP

‘Medicijnen moeten u beter maken. Niet slechter’

Campagne Nierstichting

De Nierstichting start 16 mei de campagne ‘Medicijnen moeten u beter maken. Niet slechter’. Samen met de KNMP wil de Nierstichting mensen bewust maken van de nierfunctie en de invloed daarvan op de werking van geneesmiddelen.

PW Magazine 20, jaar 2014 - door Sin Ying Chuah

Stichting steunt KNMP-leden in acute financiële nood

Financieel ondersteuningsvehikel voor apothekers

De Stichting Ondersteuningsfonds KNMP helpt, onder voorwaarden, leden die in financiële problemen zijn geraakt. Het gaat daarbij niet om steun aan apotheekbedrijven, maar om het lenigen van persoonlijk leed.

PW Magazine 21, jaar 2014 - door Remco Velasquez

Nieuw zakboek gereed

Zakboek Interacties oncologische middelen 2014

De derde editie van het zakboek Interacties oncologische middelen, voorheen Oncolytica interacties genoemd, is gereed.

PW Magazine 22/23, jaar 2014 - door Marianne le Comte en Brigit Wensveen

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 22/23, jaar 2014 - door KNMP

‘We hebben de stem van de assistenten broodnodig’

Collectief lidmaatschap Optima Farma borgt kwaliteit apotheekteam

Optima Farma is de beroepsvereniging van apothekersassistenten, farmaceutisch managers en consulenten. Een sterke organisatie is onontbeerlijk voor de professionalisering van het vak en de kwaliteit van het apotheekteam. Het lidmaatschap biedt bovendien het handboek De apothekersassistent en een geaccrediteerde nascholing. Apotheker Harm Sanders sloot een groepslidmaatschap af voor zijn team.

PW Magazine 22/23, jaar 2014 - door KNMP

Meer voorlichting over DOAC’s nodig

Patiënten goed geïnformeerd over medicatiebelang, niet over bijwerkingen

Met de therapietrouw van gebruikers van directe orale anticoagulantia (DOAC’s), die nu vijf jaar op de markt zijn, lijkt het goed te gaan. Een stageonderzoek bij de KNMP voor de master farmacie wees uit dat vier van de vijf patiënten een hoge therapietrouw hadden.

PW Magazine 24, jaar 2014 - door Susan Hanemaaijer

Start kwaliteitsvisitaties

Opleidingsapotheken openbare farmacie gevisiteerd

Het grootste deel van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker vindt sinds 2012 plaats in de praktijk. Een goede opleidingsplek is van essentieel belang voor het slagen van de opleiding. Daarom start de Specialisten Registratie Commissie Openbare Farmacie halverwege dit jaar met visitaties van opleidingsapotheken.

PW Magazine 24, jaar 2014 - door Saskia Coppes

Opiumwetmiddelen mee op reis: verklaring noodzakelijk

(Schengen)verklaring voor methylfenidaat en dexamfetamine

Geneesmiddelen zoals methylfenidaat en dexamfetamine vallen onder de Opiumwet. Om geneesmiddelen die een opiumwetmiddel bevatten legaal mee op reis te nemen, is een verklaring nodig. De benodigde verklaring en procedure zijn afhankelijk van de bestemming.

PW Magazine 25, jaar 2014 - door Doerine Postma

Apotheek.nl nu ook als app beschikbaar

Informatie makkelijk vindbaar op de Appotheek

Ruim anderhalf miljoen bezoekers per maand bekijken de informatie op de publiekswebsite apotheek.nl. Met de opkomst van smartphones, de beschikbaarheid van mobiel internet en de vraag vanuit het publiek waren er redenen genoeg om deze informatie ook via een nieuw kanaal aan te bieden: de app.

PW Magazine 25, jaar 2014 - door KNMP

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 25, jaar 2014 - door KNMP

Uw apotheker in 2020

Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg

De film ‘Uw Apotheker in 2020’, een toekomstvisie waarvoor apothekers het afgelopen jaar hun inbreng hebben geleverd, geeft een indruk van hoe de farmaceutische patiëntenzorg er in 2020 zal uitzien. Deze week presenteerde het KNMP-bestuur de film tijdens de Algemene Vergadering.

PW Magazine 26, jaar 2014 - door Ka-Chun Cheung

Medicatiebewaking ‘niet beoordeeld’

Nieuwe middelen met medicatiebewaking ‘niet beoordeeld’ worden herkenbaar

Nieuwe geneesmiddelen waarbij de medicatiebewaking nog niet volledig is, kunt u binnenkort herkennen. Dit op verzoek van zorgverleners, die zich hiervan niet altijd bewust zijn.

PW Magazine 26, jaar 2014 - door Marianne le Comte en Brigit Wensveen

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 26, jaar 2014 - door KNMP

Apotheker verankerd in de eerstelijnszorg

Keuzevrijheid voor huisarts, apotheker en wijkverpleegkundige blijft overeind

Eindelijk viel donderdagavond 5 juni het verlossende woord: de apotheker krijgt een uitzonderingspositie als het gaat om selectieve contractering van de zorgverzekeraar. De eerste lijn wordt uitgezonderd van de wijziging van artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw).

PW Magazine 27, jaar 2014 - door KNMP

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 27, jaar 2014 - door KNMP

WSO voor bredere erkenning van rol openbaar apotheker

Doorontwikkeling richtlijnen en indicatoren essentieel voor zorgverlenersrol

De professionele standaard farmaceutische zorg zal uiteindelijk de huidige Nederlandse Apotheek Norm (NAN) vervangen. De overgang naar het zorgverlenerschap van apothekers in de geïntegreerde eerstelijnszorg vraagt hierom.

PW Magazine 28/29, jaar 2014 - door Peter Wognum

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 28/29, jaar 2014 - door KNMP

Medicatiebewaking op orde

Wat er in uw AIS zit en hoe u dit kunt gebruiken in de dagelijkse praktijk

Hoe goed kent u uw apotheekinformatiesysteem? Benut u het optimaal? Op deze en andere vragen geeft het Handboek Medicatiebewaking antwoord.

PW Magazine 28/29, jaar 2014 - door Marleen Gilissen

Warenwetartikelen met FNA-licentie

Producten van farmaceutische kwaliteit

In de apotheek worden naast geneesmiddelen ook producten verstrekt die onder de Warenwet vallen, zoals natriumfluoridemondspoeling. In de praktijk kan dit verschil maken. Hoe kan een apotheker hiermee omgaan?

PW Magazine 30/31, jaar 2014 - door Shiwai Ng

Medicatiebewaking op nierfunctiewaarden

Nieuw ondersteuningsmateriaal voor apothekers

Er is nieuw materiaal over medicatiebewaking op nierfunctiewaarden: een Kennisdocument, een aflevering van KNMP-tv en een FTO-presentatie. Een totaaloverzicht van alle ondersteuning is beschikbaar op de KNMP-website.

PW Magazine 32/33, jaar 2014 - door Ka-Chun Cheung

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 32/33, jaar 2014 - door KNMP

Standaarden voor Zelfzorg 2014

Herziening van gebundelde zelfzorgstandaarden verschenen

De zevende, herziene druk van het boek Standaarden voor Zelfzorg is uit. Nieuw zijn de Standaard Kinderziektes, aandacht voor medische zelfzorghulpmiddelen en afstemming met het NHG.

PW Magazine 34, jaar 2014 - door Jeltje Luinenburg

Groot draagvlak LOA-leden voor beleidsspeerpunten 2015

Meer dan 80% van de LOA-leden heeft ingestemd met de speerpunten voor 2015, middels een enquête of deelname aan de regionale ronde tafels afgelopen voorjaar. Rob Freitag, voorzitter van de KNMP-sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA): “We hebben extra accenten gekregen vanuit de dagelijkse praktijk, voor ons van onschatbare waarde.”

PW Magazine 35, jaar 2014 - door Imad el Kaka

DM2-patiënt wil zorg op maat

Patiënt verwacht van apotheker informatie over bijwerkingen en vergoedingen

Welke zorg wenst een diabetespatiënt van de openbaar apotheker? Een kwalitatief stageonderzoek voor de Master Health and Life Sciences aan de Vrije Universiteit geeft hierop een antwoord.

PW Magazine 35, jaar 2014 - door Stephanie Blaset

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 35, jaar 2014 - door KNMP

Conceptrichtlijn Bereiden: nadruk op zorgaspect

Herziene richtlijn Bereiden ter commentaar op KNMP-website

Dagelijks komt het voor: een patiënt heeft een geneesmiddel nodig dat niet als geregistreerd handelsproduct verkrijgbaar is. De apotheker gaat dan na of het geneesmiddel voor zijn patiënt kan worden bereid.

PW Magazine 36, jaar 2014 - door Rik Wagenaar

Nieuwe wet vraagt verandering personeelsbeleid werkgevers

Cursus Wet Werk & Zekerheid voor apothekers

Door invoering van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) op 1 januari en 1 juli 2015 vinden in het arbeidsrecht ingrijpende wijzigingen plaats. Het is belangrijk dat werkgevers zich goed laten informeren over de arbeidsrechtelijke gevolgen. Daarom organiseert de KNMP met advocatenkantoor Ten Holter Noordam de cursus Wet Werk & Zekerheid.

PW Magazine 37, jaar 2014 - door Michiel Hartkamp

Standaard Ketenzorg Antistolling herzien

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) 2.0

In de Landelijke Standaard Keten Antistolling 2.0, de opvolger van de LSKA, staat beschreven waar afspraken over antistollingsbeleid moeten worden gemaakt in en tussen eerste en tweede lijn. Op lokaal niveau zullen de zorgverleners nader invulling aan deze afspraken geven. De LSKA 2.0 is in augustus 2014 verschenen.

PW Magazine 38, jaar 2014 - door Annemieke Horikx

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 38, jaar 2014 - door KNMP

Begeleiding Op Maat voor Medicatiegebruik

Ketenzorg op maat voor therapietrouw vanaf de start van medicatie

Verbetering van therapietrouw vergt een individuele benadering door een multidisciplinair team. Onderzoek in de regio Eindhoven moet het effect van dergelijke interventies aantonen.

PW Magazine 39, jaar 2014 - door Martina Teichert

Dé therapieontrouwe patiënt bestaat niet

Therapietrouw bevorderen in de apotheek is maatwerk

De apotheker en het team vervullen een belangrijke rol in het begeleiden van de patiënt om geneesmiddelen veilig, effectief en doelmatig te gebruiken. Bijvoorbeeld door het opsporen, bespreken en zo mogelijk oplossen van belemmeringen bij het gebruik.

PW Magazine 39, jaar 2014 - door Nicolette van Horssen

Nieuwe betrouwbare leverancier

Eerste laboratorium met predicaat ‘betrouwbaar’

Door gezamenlijke inspanning van de KNMP en de NVZA worden al vijftien jaar lang periodiek audits uitgevoerd bij leveranciers van grondstoffen, verpakkingen en medicinale gassen. Voor het eerst is ook een laboratorium geauditeerd.

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - door Oscar Smeets

Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

Nieuwe naam ‘eerste uitgifte’ per 1 januari 2015

Het afgelopen jaar hebben patiënten u veel vragen gesteld over de eerste uitgifte. Oorzaak is de discussie over de inhoud van de werkzaamheden en de kosten ervan. De overheid heeft bepaald dat per 1 januari 2015 de naam ‘eerste uitgifte’ verandert in ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’.

PW Magazine 42, jaar 2014 - door Michiel Hartkamp

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 42, jaar 2014 - door KNMP

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 42, jaar 2014 - door KNMP

Antipsychotica: invloed CYP1A2

CYP1A2-genotype: geen invloed op effect van roken bij clozapine en olanzapine

CYP1A2 is nauw betrokken bij het metabolisme van clozapine. De belangrijkste genvarianten van CYP1A2 blijken echter geen invloed te hebben op de plasmaconcentratie van clozapine.

PW Magazine 43, jaar 2014 - door Mandy van Rhenen en Marga Nijenhuis

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 43, jaar 2014 - door KNMP

LNA: meer dan alleen bereiden

Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek

De LNA-helpdesk ontvangt vragen die rechtstreeks uit de praktijk van openbare apotheken en ziekenhuisapotheken komen. Jaarlijks beantwoordt de helpdesk ruim vierduizend vragen op het terrein van productzorg.

PW Magazine 44, jaar 2014 - door Shiwai Ng

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 44, jaar 2014 - door KNMP
Back to top