Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Informatorium 2014 beschikbaar

Veel nieuwe middelen bij diabetes en kanker

PW Magazine 06, jaar 2014 - 07-02-2014 | door Atty Hielema
Recent is de editie 2014 van het Informatorium Medicamentorum uitgebracht, met daarin 37 nieuwe geneesmiddelen. Verwerking van SmPC’s en behandelrichtlijnen leidt jaarlijks tot duizenden wijzigingen.

Met 37 nieuwe stoffen is in deze uitgave een recordaantal nieuwe geneesmiddelen opgenomen. Zo zijn in 2013 voor diabetes vier nieuwe middelen geïntroduceerd, namelijk een nieuwe vorm van insuline (insuline degludec) en de bloedglucoseverlagende middelen dapagliflozine, lixisenatide en alogliptine.

Voor de behandeling van kanker zijn veel nieuwe orale middelen beschikbaar gekomen zoals tyrosinekinaseremmers (crizotinib, regorafenib, bosutinib, ponatinib, afatinib en dabrafenib) en verder brentuximab vedotine, pomalidomide en vismodegib.

Sinds kort is ook nog canagliflozine geregistreerd voor diabetes en trastuzumab emtansine voor borstkanker. Deze geneesmiddelen zijn in de uitgave op de KNMP Kennisbank te raadplegen.

Behandelrichtlijnen

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) verwerkt geneesmiddelgerelateerde informatie uit belangrijke Nederlandse behandelrichtlijnen in het Informatorium. Voor 2013 gaat dit om zo’n vijftig behandelrichtlijnen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de herziene NHG-Standaarden Diabetes mellitus type 2, Het SOA-consult, Maagklachten en Acuut coronair syndroom. Naar alle NHG-Standaarden zijn links aangebracht in de groepsteksten van het Informatorium. Verder zijn onder meer behandelrichtlijnen, inclusief links, verwerkt van het CBO (Lymeziekte), de SWAB (Gecompliceerde urineweginfecties), richtlijnen op Oncoline en Pallialine en richtlijnen van het LCI, de NVDV en de NVOG. Ook zijn links opgenomen naar de Toxicologie behandelinformatie op www.toxicologie.org, waar dat van toepassing is.

SmPC’s

Alle inhoudelijke wijzigingen in de SmPC’s die door de registratieautoriteiten zijn goedgekeurd, worden voor het Informatorium beoordeeld en zo nodig verwerkt. Voor deze uitgave zijn dit jaar ruim 2200 SmPC’s verwerkt. Het gaat hierbij om SmPC’s die zijn goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) of door het European Medicines Agency (EMA).

Herziene hoofdstukken

Een aantal hoofdstukken is volledig herschreven, namelijk ‘Opioïden’, ‘Systemische anesthetica’, ‘Chinolonen’, ‘Tuberculosemiddelen’, ‘Antidota’, ‘Bloed- en plasmamiddelen’, ‘Retinoïden’, ‘Antipsychotica’, ‘Lithiumzouten’, ‘Uterotonica’ en ‘Vitamine D-groep’.

Bijzonderheden over deze groepsherzieningen staan vermeld in de maandelijkse IM-Updates die zijn terug te vinden op www.knmp.nl.

Duizenden wijzigingen

Afgezien van bovengenoemde bronnen verwerkt het GIC ook literatuur, waarschuwingen van de registratieautoriteiten en opmerkingen van gebruikers. Op deze manier brengen wij jaarlijks duizenden wijzigingen in het Informatorium aan.

Voor de laatste stand van zaken verwijzen we u altijd naar de uitgave op de KNMP Kennisbank, die maandelijks wordt geactualiseerd.

Document acties

Back to top