Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bereiden in opleiding verzekerd

Apothekersorganisaties en ROC’s ondertekenen intentieverklaring

PW Magazine 12, jaar 2014 - 21-03-2014 | door Marnix Westein
KNMP, SBA, NVZA en Vereniging Doorleverende Bereidingsapotheken (VDB) ondertekenden op 3 maart een intentieverklaring met tien ROC’s. Aanleiding is de opdeling per 1 augustus 2016 van het vak ‘bereiden’ in de apothekersassistentenopleiding in een basisdeel ‘productzorg’ en een keuzedeel ‘bereiden en aseptisch handelen’. Hiermee committeren partijen zich aan het organiseren van voldoende opleidings- en stageplaatsen.

Al jarenlang wordt er in de branche gediscussieerd over de mate waarin apothekersassistenten binnen de driejarige mbo-opleiding moeten worden opgeleid in het bereiden van geneesmiddelen. Het aanleren van de vereiste vaardigheden neemt een groot deel van de opleiding in en critici zien liever dat er een groter deel van de tijd aan farmaceutische patiëntenzorg wordt besteed.

Met de ontwikkeling van het nieuwe kwalificatiedossier voor de opleiding ontstond de mogelijkheid voor een passende oplossing.

Op advies van de Commissie Opleidingen startte de KNMP vorig jaar samen met andere partijen een onderzoek naar de mogelijkheden om het vak bereiden op te splitsen in een kerntaak ‘productzorg’ bedoeld voor alle apothekersassistenten en een beroepsspecifiek keuzedeel ‘bereiden en aseptisch handelen’, voor degenen die zich daarin willen ontwikkelen. Hier bleek inderdaad draagvlak voor te zijn.

Op 3 maart ondertekenden partijen de intentieverklaring die moet borgen dat er op 1 augustus 2016 voldoende ROC’s zijn die het keuzedeel bereiden en aseptisch handelen zullen aanbieden.

Lange traditie

KNMP-voorzitter Rik van der Meer onderstreepte voorafgaand aan de ondertekening nogmaals het belang van bereidende apothekersassistenten in de farmacie voor nu en voor de toekomst. Jeannie Bertens, afdelingsdirecteur bij het KW1C in Den Bosch, sprak over de lange traditie van samenwerking van werk- en onderwijsveld in de apotheekbranche en sprak haar vertrouwen uit voor de samenwerking in de toekomst. De intentieverklaring werd vervolgens ondertekend in het bijzijn van Regisseur Implementatie herziene kwalificatiestructuur Eric Jongepier, die deze intentieverklaring een goed voorbeeld voor andere branches noemde. KNMP districtsadviseurs zullen dit jaar in samenwerking met SBA regioadviseurs de regionale afstemming met ROC’s ondersteunen. Om voldoende opleidingsplaatsen te kunnen realiseren zullen apotheken tevens voldoende stageplaatsen moeten aanbieden.

 

Herziening kwalificatiestructuur mbo

In 2012 heeft de minister van OCW opdracht gegeven om de kwalificatiestructuur voor het mbo te herzien. In de nieuwe kwalificatiestructuur zal bij elke mbo-opleiding 15% van de opleiding worden ingeruimd voor keuzedelen. Daarnaast krijgt elke mbo-opleiding een generiek onderdeel met basisvaardigheden op het gebied van onder meer Nederlands, Engels en rekenen. Op 1 augustus 2016 moet de implementatie gereed zijn.

Document acties

Back to top