Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Hulp bij nierfunctiebewaking

KNMP-ondersteuning en -producten

PW Magazine 07, jaar 2014 - 14-02-2014 | door Ka-Chun Cheung
De Geneesmiddelenwet is 1 augustus 2013 gewijzigd inzake uitwisseling van laboratoriumwaarden. De KNMP ontwikkelde producten voor opvragen, bewaren en toepassen van nierfunctiewaarden in de medicatiebewaking.

2014pw07p25Artsen geven afwijkende nierfunctiewaarden actief door aan apothekers. Apothekers kunnen daarnaast, met toestemming van de patiënt, andere laboratoriumwaarden bij arts of laboratorium opvragen.

Doseringsadviezen

De Nederlandse doseringsadviezen bij verminderde nierfunctie zijn te vinden in de KNMP Kennisbank en in het Informatorium Medicamentorum. De adviezen worden ook uitgegeven in het zakboek Verminderde nierfunctie, herzien in januari 2014, met adviezen voor zo’n 600 geneesmiddelen. De KNMP stelde evidence-based doseringsadviezen op in samenwerking met apothekers, een internist-nefroloog, een klinisch geriater en ziekenhuisapothekers.

G-Standaard

De doseringsadviezen zijn verwerkt in de G-Standaard voor de medicatiebewaking op contra-indicatie ‘verminderde nierfunctie’. De KNMP werkt de bewaking op verminderde nierfunctie momenteel uit in Medische Farmaceutische Beslisregels (MFB). Hiermee kan patiëntgericht worden bewaakt op nierfunctie (zie PW nummer 1/2). Er verschijnt enkel een signaal als het relevant is. Ook voor natrium en kalium zijn MFB’s in ontwikkeling. Diverse softwarehuizen zijn op dit moment bezig met de implementatie van de MFB’s in de diverse informatiesystemen.

Rekenformules

De gemodificeerde MDRD-formule, de Cockcroft-Gault-formule, de CKD-EPI-formule en de gereviseerde Schwartz-formule zijn beschikbaar in de rekenmodule op www.knmp.nl (op zoekwoord ‘rekenformules’).

Patiëntvoorlichting

De KNMP-toolkit ‘Publieksinformatie’ bevat voorlichtingsmaterialen zoals de poster ‘Nierfunctie gemeten?’, de presentatie ‘Nierfunctie’, de publieksfolder Verminderde nierfunctie, een voorbeeld van een huis-aan-huisbladadvertentie en informatie op www.apotheek.nl onder: ‘Thema: Verminderde nierfunctie en medicijnen’.

KennisTest Nierfunctie

Met de KennisTest Nierfunctie kan het apotheekteam op de juiste manier nierfunctiewaarden interpreteren. Ook weet het team wanneer te overleggen over het aanpassen van geneesmiddelengebruik aan de nierfunctie.

Kennisdocumenten

Het Kennisdocument Hyponatriëmie en het Kennisdocument Kalium hebben als doel de apothekers meer inzicht te geven in het ontstaan van hyponatriëmie en hypo- en hyperkaliëmie (te raadplegen via KNMP Kennisbank onder ‘medicatiebewaking’).

Handleiding

De KNMP maakte in samenwerking met apothekers de Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden. De handleiding bevat handvatten voor het opzetten van deze zorg, een draaiboek en informatie over privacy en staat op www.knmp.nl.

Document acties

Back to top