Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Representatieve werknemersorganisatie LAD zet in op cao

KNMP en LAD werken samen

PW Magazine 12, jaar 2014 - 21-03-2014 | door KNMP
De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) zal als representatieve werknemersorganisatie trachten een cao tot stand te brengen voor apothekers in loondienst. De KNMP zal daarbij de beroeps- en vakinhoudelijke kernwaarden bewaken. Daarover hebben de KNMP en de LAD deze maand een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

De LAD behartigt sinds 1 januari van dit jaar de collectieve en individuele belangen van apothekers in loondienst. Het aantal individuele leden-apothekers bedraagt meer dan vijfhonderd, voldoende om de organisatie representativiteit te verlenen. Voorheen was het de Commissie Arbeidsvoorwaarden Loondienst Apothekers (COALA) die een zwaarwegend advies verleende over de arbeidsvoorwaarden aan het Hoofdbestuur van de KNMP. Dit advies werd verwerkt in het arbeidsvoorwaardenreglement voor apothekers in loondienst.

Cao

Apothekers in loondienst uitten al langer de wens om een professionele werknemersorganisatie in te zetten voor de collectieve belangenbehartiging. Aan die wens is tegemoetgekomen met de komst van de LAD. Die streeft naar een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Annelien van Groningen, (voormalig) COALA-lid namens de werknemers, geeft aan dat het van belang is dat er goede arbeidsvoorwaarden worden afgesproken, rekening houdend met de loopbaan van apothekers in loondienst.

Kernwaarden

De KNMP en de LAD hebben afspraken gemaakt die de kwaliteit van het apothekersvak en de beroepsethiek waarborgen voor apothekers in loondienst. De KNMP blijft de ondersteuning bieden waarmee apothekers hun vak kunnen blijven uitoefenen volgens de vastgestelde professionele kernwaarden. Ook de actualisering van het Professioneel Statuut blijft een taak van de KNMP.

Eurydice Janga, Beleidsadviseur Arbeidszakenbij de KNMP: “De inhoud van het vak is en blijft de verbindende schakel tussen collega’s, zelfstandige apothekers-eigenaren en apothekers in loondienst.”

 

KNMP en LAD

De LAD behartigt sinds begin dit jaar de collectieve en individuele werknemersbelangen van apothekers in loondienst. Door afspraken tussen KNMP en LAD wordt de kwaliteit van het vak apotheker en de beroepsethiek van apothekers in loondienst gewaarborgd. De KNMP blijft zich als beroepsorganisatie voor apothekers inzetten zodat het vak van apotheker volgens vastgestelde professionele kernwaarden kan worden uitgevoerd.

Document acties

Back to top