Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Formats voor veiliger zorg

Uniforme toedienlijst en verbeterd medicatieoverzicht beschikbaar

PW Magazine 11, jaar 2014 - 14-03-2014 | door Brigit van Soest
Er is hard gewerkt aan een uniforme toedienlijst en een verbeterd medicatieoverzicht. Nu kunnen deze in de praktijk gebruikt worden. Softwarehuizen implementeren de formats in hun (Z)AIS.

2014pw11p29Door inzet van een uniforme toedienlijst en dito medicatieoverzicht is voor alle gebruikers duidelijk welke informatie van belang is voor goede toediening van geneesmiddelen en overdracht van medicatiegegevens. Door uniformiteit wordt de herkenbaarheid voor de gebruikers groter, wat het risico op medicatie-incidenten reduceert. Het gebruik van zelfgemaakte papieren lijstjes wordt voorkomen en bovendien wordt door het stroomlijnen van processen een efficiëntieslag gemaakt.

Allemaal redenen waarom de KNMP een aantal jaar geleden, in samenwerking met andere veldpartijen, is gestart met de ontwikkeling van deze formats. De toedienlijst is een afgeleide van het medicatieoverzicht, waardoor deze formats goed op elkaar aansluiten.

Toedienlijst

De toedienlijsten zijn relevant voor cliënten die medicatie niet in eigen beheer hebben. Zorgmedewerkers hebben toedienlijsten nodig om te weten welke medicatie in welke dosering op welke wijze moet worden toegediend en om te verantwoorden dat de medicatie daadwerkelijk is toegediend. De toedienlijst is ontwikkeld in samenwerking met het Platform Medicatieveiligheid Care. Met de veldpartijen is een programma van eisen opgesteld waaraan de toedienlijst voldoet voor zowel medicatie in een geautomatiseerd distributiesysteem (GDS) als voor ‘losse’ medicatie.

Medicatieoverzicht versie 2.0

Bij het ontwikkelen van het uniforme medicatieoverzicht versie 1.0 is gekozen voor een groeimodel. Samen met gebruikers, leveranciers en de betrokken veldpartijen is gewerkt aan de gebruikerseisen voor de verbeterde versie van het medicatieoverzicht.

De belangrijkste verandering is dat, waar medicatieoverzicht 1.0 gericht is op logistieke informatie, het medicatieoverzicht 2.0 ook gericht is op therapeutische informatie. Dat wil zeggen dat onderscheid wordt gemaakt tussen de ‘medicatieafspraak’ van de voorschrijver met de patiënt over het gebruik, en de verstrekking van het geneesmiddel door de apotheek. De start- of einddatum van de medicatieafspraak van de voorschrijver kan anders zijn dan start- of einddatum vanaf/tot wanneer de apotheker het geneesmiddel verstrekt. Bijvoorbeeld als de patiënt nog medicatie in huis heeft. Door dit onderscheid te maken, is dit nieuwe medicatieoverzicht 2.0 ook geschikter om te gebruiken wanneer een patiënt wordt ontslagen uit het ziekenhuis. Dit vraagt wel om een duidelijke omslag in denken en doen: van logistiek naar therapie!

In ontwikkeling

KNMP, NVZA en NVPF gaan deze maand van start met het ontwikkelen van de richtlijn ´Farmaceutische zorg bij ontslag uit een zorginstelling´. De richtlijn zal aanbevelingen bevatten voor apothekers voor de uitvoering van deze ketenintensieve zorg. De richtlijn heeft als doel de kwaliteit van de farmaceutische zorg bij ontslag te waarborgen, transparantie van deze zorg te bevorderen en ongewenste praktijkvariatie te verminderen.

 

De KNMP wil graag de ervaringen met de nieuwe formats monitoren. Mail daartoe uw reactie naar b.van.soest@knmp.nl.

Heeft u onderwerpen die u graag terugziet in bovengenoemde richtlijn, dan kunt u deze mailen naar richtlijnen@knmp.nl.

Document acties

Back to top