Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kinderformularium: werk aan de winkel

Zo blijft het Kinderformularium actueel en in beweging

PW Magazine 13, jaar 2014 - 28-03-2014 | door Marika de Hoop-Sommen
Het updaten van de monografieën en de uitvoering van drie gesubsidieerde projecten zorgen voor een bewegend Kinderformularium.

Sinds het onderhoud van het Kinderformularium bij het GIC ligt, is er veel werk verricht. De opstartfase van het formularium is definitief voorbij. De meeste geneesmiddelen die bij kinderen worden gebruikt, staan er nu in. Maar nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat de inhoud soms moet worden aangepast. Daarom wordt er sinds eind 2012 gewerkt aan de actualisering van de monografieën. Bovendien heeft het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) aanvullende subsidies gekregen voor diverse projecten.

2014pw13p25

Onderhoud

De informatie waarop de monografieën zijn gebaseerd, verschilt per monografie. Er zijn monografieën geheel gebaseerd op de registratiedossiers of op een richtlijn. Maar er zijn ook monografieën die hun basis hebben in de wetenschappelijke literatuur. De richtlijnen en registratieteksten zijn in de loop der jaren goed bijgehouden, maar nieuwe ontwikkelingen in de literatuur minder goed. De komende jaren zullen daarom alle monografieën gebaseerd op de literatuur worden herzien. De maag-darmmiddelen zijn recent geüpdatet. Dit jaar zijn de antibiotica aan de beurt.

Rekenmodule

Naast het onderhoud aan de monografieën wordt er een rekenmodule ontwikkeld. Het berekenen van een dosering voor een kind is foutgevoelig omdat rekening gehouden moet worden met diverse variabelen. De dosering wordt beïnvloed door zowel patiëntspecifieke als geneesmiddelspecifieke variabelen. Zo kan bijvoorbeeld de nierfunctie ervoor zorgen dat een dosis moet worden aangepast. Een rekenmodule die rekening houdt met deze factoren kan het aantal verkeerde doseringen door menselijke rekenfouten verminderen.

Nierfunctie

In het Kinderformularium zijn er op dit moment alleen voor de antibiotica doseeradviezen bij een verminderde nierfunctie opgenomen. Dit wekt de indruk dat voor andere middelen in het formularium geen doseeraanpassing bij verminderde nierfunctie nodig is. Niets is minder waar. Daar heeft de Nierstichting een subsidie voor toegekend. Het komende jaar zal er voor 68 stoffen een dosisadvies voor kinderen worden opgesteld. Hiervoor wordt het zakboekje Verminderde nierfunctie als uitgangspunt gebruikt.

Apotheek.nl

Het derde project is een samenwerking met de website apotheek.nl. Bij kinderen wordt 40-80% van de medicijnen off label voorgeschreven. Dit betekent dat de toepassing bij kinderen niet wordt beschreven in de registratietekst. Voor consumenten is er nu geen informatiebron over de toepassing bij kinderen. Daarom zal er voor de stoffen in het Kinderformularium op apotheek.nl een rubriek met informatie over de toepassing van geneesmiddelen bij kinderen worden gemaakt. De informatie is speciaal gericht op ouders en kinderen vanaf 12 jaar.

Document acties

Back to top