Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geslaagden vervolgopleiding geregistreerd

Specialistenregister Openbaar Apothekers

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013 | door Saskia Coppes
Het Specialistenregister Openbaar Apothekers is per 1 januari 2012 opengesteld. Apothekers die nog niet geregistreerd waren maar wel de nodige ervaring hadden, kregen de gelegenheid een door de KNMP ontwikkelde aangepaste vervolgopleiding te doorlopen. Na succesvolle voltooiing hiervan volgt registratie in het register.

Meer dan 90% van alle apothekers werkzaam in de openbare farmacie was al ingeschreven in het specialistenregister. Voor ervaren, nog niet geregistreerde apothekers heeft de KNMP een eenmalige aangepaste vervolgopleiding opgezet. Het programma is ontwikkeld door de KNMP-opleidingsdirecteur, getoetst door deskundigen, goedgekeurd en vastgesteld door het Centraal College en de Specialisten Registratie Commissie Openbare Farmacie (SRC-OF).

Aangepaste vervolgopleiding

Bij de organisatie en opzet van de aangepaste vervolgopleiding heeft de KNMP willen voorkomen dat er (qua benodigde tijd, inspanning en kosten) een grote rechtsongelijkheid ontstond met de apothekers in de reguliere vervolgopleiding (heden en verleden). In de aangepaste vervolgopleiding werden begeleiding en toetsing dan ook anders geregeld dan in de reguliere vervolgopleiding. De inhoud was bovendien meer toegespitst op apothekers met jarenlange ervaring in de openbare farmacie. Er werd aandacht geschonken aan reflectie op het eigen functioneren, het ‘opfrissen’ van kennis en een nadere kennismaking met de medicatiebeoordeling.

Toetsing, in de vorm van huiswerkopdrachten, kennis- en vaardigheidstoetsen, was prominent aanwezig in de aangepaste vervolgopleiding. De aangepaste vervolgopleiding werd afgesloten met een vorm van ‘gaming’ waarbij praktijksituaties werden gesimuleerd.

Openbaar Apotheker Specialist

De aangepaste vervolgopleiding werd in de periode van februari tot november 2013 doorlopen. Circa 75 apothekers hebben hier gebruik van gemaakt. In november is de laatste module gevolgd. Degenen die de vervolgopleiding hebben afgerond, kunnen opname in het Register voor Openbaar Apotheker aanvragen bij de SRC. Hiertoe dienen een aanvraagformulier en een handtekeninglijst, waaruit blijkt dat alle modules doorlopen zijn, naar de SRC-OF (Postbus 30460, 2500 GL Den Haag) gestuurd te worden. De aanvragen die voor 5 december 2013 binnen waren, kon de SRC behandelen voor 1 januari 2014.

De SRC-OF controleert de stukken en gaat aan de hand van de toetsingsoverzichten (huiswerkopdrachten, kennistoetsen, verslagen en dergelijke) na of alle modules succesvol zijn afgerond. Alleen als alle onderdelen succesvol zijn afgerond, volgt opname in het Register voor Openbaar Apothekers.

Document acties

Back to top