Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW04

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Radiopraatje

eHealth, health-apps, sms-alerts: allemaal eigentijdse termen voor eigentijdse toepassingen, bedoeld om patiënten snel en effectief te kunnen helpen volgens de laatste technische snufjes en foefjes. Ook het maken van filmpjes rukt op. Filmpjes waarvoor een speciaal YouTube-kanaal wordt gestart, zoals onlangs in het Pharmaceutisch Weekblad beschreven. En filmpjes die op schermen in de apotheek worden vertoond, om mensen tijdens het wachten te informeren over aandoeningen en behandelmethoden.

26-01-2018 | door Frans van den Houdt

Waardering

Een paar maanden geleden was ik op een COPD-cursus, waar voornamelijk longartsen waren.

26-01-2018 | door Esther Kuipers, apotheker

Opschoning BIG-register: 18.000 artsen minder

Door de nieuwe eisen voor herregistratie van basisartsen telt Nederland sinds begin dit jaar 18.000 basisartsen met een BIG-registratie minder. Dat blijkt uit de voorlopig cijfers van het BIG-register, dat wordt uitgevoerd door het Centraal Informatiepunt Beroepen in de Gezondheidszorg (CIBG).

16-01-2018 | door Edwin Bos

Herexamen 2018PW04

Welke uitspraak over amoxicilline is juist?

24-01-2018 | door Marika de Hoop, GIC

RIVM: verbeteringen off-labelgebruik noodzaak

Off-labelgebruik van geneesmiddelen voorziet in een behoefte, maar kan op meerdere punten worden verbeterd, blijkt uit onderzoek van het RIVM. In een nieuw standpunt heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) bepaald dat huisartsen bij off-label niet hoeven te overleggen met de apotheker als zij voorschrijven volgens een NHG-richtlijn.

19-01-2018 | door PW

PrEP verkrijgbaar voor € 50 per maand

Pre-expositieprofylaxe (PrEP) tegen hiv-infectie is per 1 januari 2018 verkrijgbaar bij de generieke fabrikant Centrafarm voor € 47,95 per maand. Tot voor kort kon een maand PrEP-gebruik nog ruim € 500 kosten.

15-01-2018 | door PW

Sneller advies van CBG aan Hartstichting

Door onbekendheid met de regels voor vergunningverlening van medicijnen verlopen de vertaling en ontwikkeling van onderzoek soms onnodig traag. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Hartstichting gaan samenwerken om medicijnen sneller bij de patiënt te krijgen.

19-01-2018 | door PW

Cystadrops kandidaat voor GVS

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert Cystadrops op te nemen op bijlage 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

15-01-2018 | door PW

Methylfenidaat voor volwassenen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaat akkoord met het gebruik van Medikinet (methylfenidaat) bij volwassenen.

29-12-2017 | door PW

Stop met infusie hydroxyethylzetmeel

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) wil de handelsvergunning voor infusieoplossingen van hydroxyethylzetmeel schorsen in de gehele Europese Unie.

18-01-2018 | door PW

Maag van risicopatiënten steeds beter beschermd

Openbare apotheken verstrekten in 2017 ruim 800 miljoen standaarddagdoseringen (DDD) aan maagbeschermende medicatie. Die hoeveelheid is vrijwel gelijk aan die in 2016. Apothekers hebben met deze middelen in de loop der jaren de kwaliteit van maagbescherming bij risicopatiënten verbeterd. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

26-01-2018 | door SFK

Model voorspelt slagen behandeling hartfalen

Het risico dat een patiënt loopt om te overlijden door hartfalen of te worden opgenomen voor de ziekte kan worden voorspeld, concludeert Wouter Ouwerkerk na promotieonderzoek. Hij ontwikkelde een model dat patiënten identificeert die waarschijnlijk de aanbevolen medicamenteuze behandeling niet behalen.

26-01-2018 | door Wouter Ouwerkerk

Zorg veiliger en doelmatiger met transmuraal formularium

Voor het Transmuraal Formularium Nijmegen is de farmacotherapie in de eerste en tweede lijn voor zo’n veertig indicaties op elkaar afgestemd. Stephanie Natsch: “Dit voorkomt substitutie bij opname en vergissingen bij medicatieoverdracht.” Ook zijn veel situaties uitgewerkt waarin het middel van eerste keuze niet zo verstandig is om voor te schrijven.

26-01-2018 | door Cindy Reinders

Geen groepseffect chinolonen

De interactie van calcium met chinolonen is ingeperkt tot ciprofloxacine, norfloxacine en pipemidinezuur. Het interactiesignaal van calcium met levofloxacine, moxifloxacine en ofloxacine is vervallen.

26-01-2018 | door Annemarie Heersche en Arjan Polderman

Stimulans prescriptie apothekers

Apothekers die geneesmiddelen voorschrijven, vertrouwen vooral op kennis en vaardigheid.

25-01-2018 | door PW

Snel rituximab bij kinderen

Snelle infusie van rituximab bij kinderen is veilig en verdraagbaar.

24-01-2018 | door PW

Ook VS: opioïden en ibuprofen equivalent

Bij patiënten die met acute pijn in de ledematen binnenkomen op een afdeling spoedeisende hulp, is een combinatie van paracetamol en ibuprofen net zo goed in staat de pijn te verlichten als combinaties van paracetamol met opioïden.

26-01-2018 | door Arjan Polderman

Extra attentie voor een, ten koste van ander

Een acht weken durende gedragstraining voor 58 Canadese ziekenhuisapothekers verschuift de aandacht voor geneesmiddelgerelateerde problemen (DTP’s).

26-01-2018 | door PW

Slimmer signaleren vraagt keuzes en compromissen

Met slimmere medicatiebewaking kunnen apothekers op efficiëntere wijze meer farmacotherapiegerelateerde problemen (FTP’s) opsporen. Het herinrichten van de medicatiebewaking vraagt volgens promovendus Mette Heringa om een nieuwe balans op diverse gebieden, zoals privacy en het inschatten van risico’s.

26-01-2018 | door Mette Heringa, Annemieke Floor-Schreudering, Peter A.G.M. de Smet en Marcel L. Bouvy

Darmen rustig na stop medicatie

Mevrouw T heeft al jaren last van haar darmen, maar sinds vijf weken voelt ze zich misselijk en heeft ze soms diarree. Op advies van de huisarts bezoekt ze de apotheker-farmacotherapeut, die onder meer hydrochloorthiazide stopt. Sindsdien voelt mevrouw T zich veel beter.

26-01-2018 | door Valérie Meijvis

Geneesmiddelenstudies vaak inefficiënt en niet transparant

Een groot deel van de klinische geneesmiddelenstudies in Nederland blijkt niet te worden gepubliceerd en leidt niet tot een nieuw geregistreerd product. Dat concludeert promovendus Sander van den Bogert die 622 studies onderzocht. “Overheden, onderzoeksinstellingen en fabrikanten moeten geneesmiddelonderzoek volledig transparant maken.”

26-01-2018 | door Sander van den Bogert

'Met die plaatjes erbij begrijp ik het tenminste'

Zo’n 12% van de Nederlandse bevolking tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Als patiënt hebben deze mensen vaak moeite met het begrijpen van medicatie-instructies, waardoor ze verhoogde gezondheidsrisico’s lopen. Realistische, verhalende pictogrammen kunnen laaggeletterde patiënten ondersteunen bij het begrijpen van geneesmiddelinformatie, blijkt uit promotieonderzoek van Mara van Beusekom.

26-01-2018 | door Mara van Beusekom

Tot in de huiskamer

Ziekenhuisapotheker Rien Hoge komt tot in de huiskamer van patiënten; via zijn maandelijkse radiorubriek kan hij mensen heel direct informatie geven over hun geneesmiddelen.

26-01-2018 | door Frans van den Houdt

Kwaliteitsindicatoren 2017: Uitvraag 19 maart - 16 april

Van maandag 19 maart tot en met maandag 16 april vindt de uitvraag kwaliteitsindicatoren 2017 plaats. Ook dit jaar wordt samengewerkt met Desan.

26-01-2018 | door KNMP

Meldcode over kindermishandeling en huiselijk geweld

Hoe om te gaan met signalen over kindermishandeling en huiselijk geweld? Een meldcode van de KNMP geeft antwoord op vragen over dit onderwerp. In de meldcode stelt de KNMP vast welke stappen openbaar apothekers kunnen zetten.

26-01-2018 | door KNMP
Back to top