Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2018PW04

PW04 - 24-01-2018 | door Marika de Hoop, GIC

In het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde heeft in het najaar van 2016 een opiniestuk gestaan waarin gesteld werd dat amoxicilline oraal bij kinderen net zo goed in twee in plaats van drie doseringen gegeven kan worden.

Welke stelling is waar:

  1. Amoxicilline kan inderdaad net zo goed in twee als in drie doses gegeven worden.
  2. Alleen hogere doseringen (90 mg/kg/dag) kunnen even goed in twee doses gegeven worden.
  1. a. Stelling 1 is waar, stelling 2 is niet waar.
  2. b. Stelling 2 is waar, stelling 1 is niet waar.
  3. c. Stelling 1 en 2 zijn waar.
  4. d. Stelling 1 en 2 zijn niet waar.

Toelichting

Het juiste antwoord is: d. Stelling 1 en 2 zijn niet waar.

Naar aanleiding van het opiniestuk in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde heeft het Kinderformularium het wetenschappelijke bewijs voor de juiste toedienfrequentie van amoxicilline op een rijtje gezet. Allereerst wijst de farmacokinetiek en -dynamiek van amoxicilline uit dat een driemaal-daagse toediening effectiever is dan een tweemaal-daagse toediening. Alleen bij hogere doseringen (90 mg/kg/dag) kan een tweemaal-daagse dosering overwogen worden.

De therapietrouw is hiermee mogelijk groter, maar de kans op therapiefalen is ook groter als een dosis gemist of uitgesteld wordt. Bovendien gaat een tweemaal-daags regime gepaard met hogere keerdoseringen en die geven een groter risico op bijwerkingen. Daarnaast: de literatuur die aangeeft dat amoxicilline ook in lagere doseringen in een tweemaal-daags regime gegeven kan worden, betreft indicaties waarvoor in Nederland over het algemeen geen antibiotica voorgeschreven wordt (zoals otitis media).

Op basis van deze feiten heeft de redactie van het Kinderformularium besloten om alleen een doseerfrequentie van driemaal per dag te adviseren wanneer amoxicilline gebruikt wordt voor (ernstige) infecties. Stelling 1 en 2 zijn geen van beide waar.

Document acties

gearchiveerd onder: Amoxicilline, Dosering, Kinderen
Back to top