Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 40/41, jaar 2013

4 oktober 2013

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Haagse apothekers vinken kwaliteit medicatiedossiers

Samenwerking binnen de eerste en de tweede lijn staat centraal tijdens de Apotheek Praktijkdag op woensdag 9 oktober.

04-10-2013 | door PW

KNMP Apotheek Praktijkdag 9 oktober

programma

04-10-2013 | door PW

‘Reumapatiënten zijn vatbaarder voor infecties’

“Praktische handvatten om de farmaceutische patiëntenzorg bij mensen met reumatische aandoeningen naar een hoger niveau te brengen, bijvoorbeeld door voorlichting te geven over op reis gaan.”

04-10-2013 | door PW

‘Biosimilars nagenoeg identiek aan originele biologicals’

Prof. dr. Arnold Vulto: “Biosimilars, generieke versies van biotechnologische merkproducten, zijn nagenoeg identiek aan het origineel. Ze zijn goedkopere, volwaardige vervangers.”

04-10-2013 | door PW

KNMP Wetenschapsdag Immunologie

programma

04-10-2013 | door PW

Toepassing biologicals bij diverse auto-immuunziekten

Voor apothekers is het belangrijk te weten hoe biologicals in de klinische praktijk worden ingezet, bij welke indicaties en wat aan de patiënt verteld moet worden.

04-10-2013 | door PW

‘Monoklonale antilichamen: interessante farmacokinetiek’

Prof. dr. Daan Crommelin, hoogleraar farmaceutische technologie en biofarmacie aan de Universiteit van Utrecht, wil apothekers op het KNMP Congres bijpraten over de farmaceutische kant van monoklonale antilichamen.

04-10-2013 | door PW

‘Werk samen in het belang van de patiënt’

Tijdens de Wetenschapsdag van het KNMP Congres op 8 oktober belichten experts een belangrijk nieuw onderwerp: de invloed van biologicals op het immuunsysteem.

04-10-2013 | door PW

Medicatieveiligheid & samenwerking

De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Daarom is het van belang elkaar te versterken. Succesvolle initiatieven werden op 12 september belicht vanuit de invalshoek van zowel de eerste- als tweedelijns apotheker en voorschrijver. Er namen 55 ziekenhuis-, openbaar en poliklinische apothekers deel.

04-10-2013 | door Brigit van Soest-Segers

Paracetamol: een wolf in schaapskleren

Chronisch gebruik van paracetamol in hoge dosering of combinatie van paracetamol met een NSAID verhoogt het risico op cardiovasculaire of gastro-intestinale complicaties. Apothekers en artsen moeten zich bewust zijn van deze risico’s.

04-10-2013 | door Arne Risselada en Eric van Roon

Droom

column

04-10-2013 | door Léon Tinke

Ins en outs

redactioneel

04-10-2013 | door c.reinders@knmp.nl

Spillage straks nagenoeg de wereld uit

Ondanks vele maatregelen worden nog veel restanten van dure geneesmiddelen weggegooid. Een literatuurstudie geeft aan dat het mogelijk is vrijwel al deze middelen na reconstitutie nog een week beschikbaar te houden. Praktische implementatie van deze bevindingen maakt spillage nagenoeg een zaak van het verleden.

04-10-2013 | door V. Hondebrink, C. Kosterink, M. Damhof en E. Engel

Op naar orale cytostatica

Door aanpassingen in de toedieningsvorm kunnen cytostatica oraal aan de patiënt worden gegeven. Dat vermindert de bijwerkingen en maakt een meer optimaal doseringsschema mogelijk, blijkt uit het promotieonderzoek van Rik Stuurman.

04-10-2013 | door Linda de Graaf

De ene apothekersassistent is de andere niet

In vrijwel alle landen in West-Europa kijken apothekers anders aan tegen de rol van hun assistenten. Ook de opleiding verschilt van land tot land, ontdekte Sandra de Boer in een onderzoek in opdracht van de KNMP en Optima Farma. Zelf zou ze het liefst in Denemarken willen werken.

04-10-2013 | door Frits Baltesen

Medicatie 3.0 verankert medicatieveiligheid

Een verbetertraject op het gebied van medicatieveiligheid heeft binnen het UMC Utrecht geleid tot een veel beter contact tussen de apotheek, artsen en verpleegkundigen. “Ze weten ons nu voor allerlei vragen te vinden.”

04-10-2013 | door Marc de Leeuw

Veelzijdig

Basic Pharma in Geleen ontwikkelt en produceert nieuwe producten en levert diensten aan andere bedrijven. “We zijn ontzettend veelzijdig”, zegt apotheker Bob Kool, managing director en chief bussiness officer van dit bedrijf.

04-10-2013 | door Marc de Leeuw

Apotheker zoekt rol binnen populatiezorg

Populatiegerichte zorg moet de kwaliteit verhogen en de kosten verlagen. In negen door het ministerie van VWS benoemde regio’s werken zorgverleners en zorgverzekeraars gezamenlijk aan het zorgaanbod. Maar wat is de positie van de farmacie en wie financiert het geneesmiddel? Apothekers over hun ervaringen en de kansen die populatiegerichte zorg biedt.

04-10-2013 | door Edwin Bos

Apotheek Schiemond drie dagen dicht

Apotheek Schiemond in Rotterdam is tussen 23 en 26 september op bevel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gesloten geweest.

04-10-2013 | door PW

Neuropathische pijn: oude middelen, nieuwe inzichten

Een korte variant van het molecuul epoëtine heeft een vergelijkbaar effect op neuropathische pijn als ketamine. Dit effect komt op een andere manier tot stand dan tot nu toe werd gedacht, ontdekte onderzoeker Maarten Swartjes van het LUMC. Drie vragen aan Swartjes.

03-10-2013 | door PW

Herbeoordeling lactatieremmer bromocriptine

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee start een nieuwe herbeoordeling naar het gebruik van bromocriptine voor het voorkomen of onderdrukken van de melkproductie bij vrouwen na de bevalling.

03-10-2013 | door PW

Vitamine D voorkomt oorinfectie

Kinderen met lage vitamine D-spiegels en terugkerende oorinfecties hebben mogelijk baat bij vitamine D-suppletie.

03-10-2013 | door PW

Artritis psoriatica: ustekinumab helpt

Het monoklonale antilichaam ustekinumab verbetert de symptomen van artritis psoriatica. Dat blijkt uit de placebogecontroleerde PSUMMIT 1-studie.

02-10-2013 | door Loes Ariaans

Statines voorkomen dementie

Het gebruik van statines is geassocieerd met een verminderd risico op dementie.

02-10-2013 | door PW

Voorlopig geen Numeta G13%E

Na herbeoordeling is de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) tot de aanbeveling gekomen dat de handelsvergunning van Numeta G13%E emulsie voor infusie wordt geschorst.

02-10-2013 | door PW

Medicijnen weer goedkoper door prijzenwet

Door nieuwe wettelijke maximumprijzen daalden per 1 oktober de prijzen van geneesmiddelen met bijna 2%. Ten opzichte van oktober 2007 liggen de prijzen van geneesmiddelen inmiddels ruim 37% lager, hetgeen voor meer dan de helft het directe gevolg is van de prijzenwet.

01-10-2013 | door SFK

Voorzorgen bij NOAC's in acht nemen

Niet alle voorschrijvers zijn voldoende op de hoogte van de voorzorgsmaatregelen om het risico op bloedingen te beperken bij gebruik van de nieuwe orale anticoagulantia apixaban (Eliquis), dabigatran etexilaat (Pradaxa) en rivaroxaban (Xarelto).

01-10-2013 | door PW

Weeënremmers slechts intraveneus

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) beveelt aan kortwerkende bèta-agonisten in orale of rectale vorm niet langer toe te passen bij verloskundige indicaties.

01-10-2013 | door PW

Tiotropium Respimat toch veilig

Tiotropium toegediend met de Respimat-inhalator geeft geen groter risico op overlijden dan toediening via de HandiHaler-poederinhalator.

01-10-2013 | door PW

‘Meeste verspilling in zorg bij geneesmiddelen'

Een op de drie meldingen over verspilling in de zorg betreft genees- en hulpmiddelen. Dat blijkt uit een rapportage die minister Schippers van Volksgezondheid vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

27-09-2013 | door DEB430255

KNMG: ‘Morfine geen sedativum’

De KNMG drukt artsen en besturen van ziekenhuizen op het hart dat morfine niet geschikt is om de dood te bespoedigen of patiënten te sederen.

26-09-2013 | door DEB422443

Te lang doorgaan met chemo vermindert kwaliteit leven

Chemotherapie wordt bij niet-kleincellig longcarcinoom mogelijk te lang doorgezet. Daardoor neemt de kwaliteit van leven af en krijgen patiënten niet goed de gelegenheid zich voor te bereiden op hun sterven.

26-09-2013 | door DEB422443

Dorpsapotheek Cothen mag van IGZ weer open

Dorpsapotheek Cothen mag haar deuren weer openen. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn de acute risico’s voor patiënten weggenomen. Op 13 september sloot de Inspectie deze apotheek omdat de gevestigd apotheker de recepten controleerde vanaf zijn vakantieadres in Griekenland.

24-09-2013 | door DEB420720
Back to top