Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Dorpsapotheek Cothen mag van IGZ weer open

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 24-09-2013 | door DEB420720
Dorpsapotheek Cothen mag haar deuren weer openen. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn de acute risico’s voor patiënten weggenomen. Op 13 september sloot de Inspectie deze apotheek omdat de gevestigd apotheker de recepten controleerde vanaf zijn vakantieadres in Griekenland.
Dorpsapotheek Cothen mag van IGZ weer open

Tijdens een bezoek op 19 september heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geconstateerd dat Dorpsapotheek Cothen haar werkwijze voldoende heeft verbeterd. Doel van het bezoek was vast te stellen of is voldaan aan de voorwaarden die de Inspectie heeft gesteld in het bevel tot sluiting.

Apotheek Cothen voldoet volgens de Inspectie weer aan de voorwaarde om verantwoorde zorg te leveren. De apotheker controleert tijdig de recepten en medicatiebewakingsignalen. Ook is de aanwezigheid van een (waarnemend) apotheker gewaarborgd.

Verder zijn alle ondeugdelijke medische producten, zoals vervallen en bedorven geneesmiddelen, uit de apotheek afgevoerd. De koelkast, waarin eerder natte geneesmiddelen werden aangetroffen, is weer schoon en droog en de temperatuur wordt dagelijks afgelezen en genoteerd.

Verder is er vanwege een defect een nieuw systeem besteld voor temperatuurmeting. De apotheek is schoongemaakt en zijn er voldoende (lege) afvaltonnen beschikbaar. De overtollige en verspreid liggende administratie is opgeruimd en de spreekkamer is weer toegankelijk. Ook is er een schoonmaakprocedure opgesteld voor de apotheek.

Opiumwet

Met uitzondering van de geneesmiddelen in de robot zijn alle vervaldata van de apotheekvoorraad gecontroleerd. De apotheker heeft inmiddels een procedure ingevoerd voor de vervaldatumcontrole. Verder heeft hij toegezegd, totdat er duidelijkheid is over de vervaldatumcontrole van de robot, alle geneesmiddelen bij het inladen en bij de uitgifte handmatig te controleren op de vervaldatum.

De administratieve voorraad en de feitelijke voorraad van de Opiumwetmiddelen is in overeenstemming gebracht door de apotheker. Ook is er een procedure opgestart voor het bijhouden van de administratie.

De Inspectie vindt dat de acute risico’s zijn weggenomen, maar apotheek Cothen heeft nog niet aan alle voorwaarden voldaan die de IGZ heeft gesteld naar aanleiding van het bevel. De apotheek heeft nog niet voorzien in een deugdelijke waarneemovereenkomst voor de langere termijn. En het is nog onduidelijk waar patiënten naartoe moeten tijdens de weekenden en op de woensdagmiddag als de apotheek gesloten is. Ook is de aanwezigheid van ten minste twee bevoegden gedurende de openingstijden van de apotheek nog niet gewaarborgd.

De komende periode zal de IGZ de apotheek opnieuw bezoeken om te controleren of Dorpsapotheek Cothen de ingezette verbeteringen vasthoudt.

Document acties

Reacties

24-09-2013 19:22
D.T. Hendriksz zegt:

http://www.igz.nl/Images/2013-09-23%20Brief%20bevel%20Apotheek%20Schiemond%20%20Rotterdam_tcm294-346006.pdf

En apotheek Schiemond kan per direct sluiten. Al ruim 1 week geen apotheker en geen assistenten die bij die apotheek vast werken. Uitleen en oproep kracht. 2 stuks.

Hoeveel regels doet die apotheek dan? Of heeft DSW Chris Oomen gelijk met zijn uitspraak dat de distributie vergoeding nu hoger is dan de materiaalkosten van een openbare apotheek?

Er gaat iets gruwelijks mis met de extramurale farmacie in dit land en het is de KNMP te verwijten dat zij hieraan meewerkt.

Geneesmiddelenwet is er niet voor niets. Handhaving kost wat, maar dan heb je ook wat: continuïteit en kwaliteit van extramurale farmaceutische zorg! Dan maar afscheid nemen van kleine apotheken. Dan maar overgaan op apotheken van Deense omvang": gemiddeld 18.000 patienten met 250.000 wmg regels per apotheek. Dan kan je volume krijgen en voldoende mensen in dienst nemen en houden om kwaliteit te leveren conform Geneesmiddelenwet, NAN en eisen IGZ.
En tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs! NZa heeft immers in haar laatse publieke richlijn tarieven farmaceutische zorg gesteld dat 10 euro per wmg regel in ruil voor alle kortingen en bonussen kostendekkend is voor een Nederlandse Apotheek. Was van enige jaren terug, maar extrapoleren kunnen VWS, NZa, ZN, ZN-leden en KNMP als de besten.

Laat de KNMP nu maar eens komen met een gepaste actie en een mooi frame waar de verzekeraars en overheden niets tegenin kunnen brengen.

Back to top