Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Droom

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 04-10-2013 | door Léon Tinke
column

Nadat we begin september nog nadeinden op de Koninklijke roze wolk van het Droomboek, staan we inmiddels weer met beide benen in de natte klei. Voor zover de meteorologische herfst ons al niet ontnuchterd had, dwingt de op Prinsjesdag gepresenteerde rijksbegroting ons met de neus op de feiten: de uitdaging om met elkaar de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden.

De begroting van VWS leest daarbij als een goede film waarbij de ondertiteling nog niet helemaal synchroon loopt. Het kabinet zet in op een sterke, geïntegreerde eerstelijnszorg als spil van toekomstbestendige zorg. Een eerstelijnszorg waar in een centrale rol voor de apotheker wordt voorzien.

Wie de begrotingscijfers erop napluist, constateert echter dat de apotheker nog steeds verstopt zit in het geneesmiddelenbudget. Een budget waarop het afgelopen jaar een forse bezuiniging is geïncasseerd door de Wet Geneesmiddelenprijzen, doelmatigheidsinzet van zorgverleners en prijsdruk bij de inkoop. De uitgaven waren in 2012 € 630 miljoen lager dan het bedrag dat wij burgers – vooral met onze inkomensafhankelijke ziektekostenpremie – hebben opgebracht.

Het is jammer dat deze onvoorziene bezuiniging niet deels is omgezet in zorg in natura door maagzuurremmers weer te vergoeden of de medicatiebeoordeling buiten het eigen risico te halen. In de praktijk wordt deze zorg gemeden, wat ons uiteindelijk alleen maar duurder komt te staan.

Anderzijds zet de minister haar pleidooi voor meer innovatie en samenhangende farmaceutische zorg kracht bij door in het geneesmiddelenbudget voor 2014 ruimte te laten voor 3 tot 4% groei (loon/prijsbijstelling niet meegerekend). Het is aan ons, samen met partijen in de zorg, om deze ruimte optimaal te benutten teneinde de ambities voor de zorg waar te maken.

Document acties

Back to top