Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 37, jaar 2013

13 september 2013

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Vertrouwen

column

13-09-2013 | door Kirsten Lubbers

Zorgverzekeraar

Na meer dan tien jaar openbaar apotheker te zijn geweest, stapte Cynthia Regensburg over naar zorgverzekeraar VGZ. Ze kan daar dingen veranderen die meteen effect hebben op grote groepen patiënten. “Het is goed als een zorgverzekeraar een apotheker in dienst heeft.”

13-09-2013 | door Frits Baltesen

Beter balanceren dankzij farmacogenetica

Hoewel cumarines al meer dan een halve eeuw op de markt zijn, betekent hun smalle therapeutische venster nog steeds een uitdaging bij het bepalen van de juiste dosering. Dosisalgoritmen waarin genotypen van VKORC1 en CYP2C9 meewegen, helpen bij het vooraf bepalen van de dosis. Statines hebben invloed op de dosering van acenocoumarol.

13-09-2013 | door Rianne M.F. van Schie, Anthonius de Boer, Felix J.M. van der Meer en Anke-Hilse Maitland-van der Zee

Dezelfde geneesmiddelinformatie voor apotheek en patiënt

Het Informatorium Medicamentorum en apotheek.nl worden jaarlijks miljoenen keren geraadpleegd. Apotheekmedewerkers en patiënten krijgen zo dezelfde informatie. Dit draagt bij aan een goede communicatie in de apotheek. Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) brengt jaarlijks duizenden wijzigingen in beide producten aan.

13-09-2013 | door Atty Hielema

Knijpen

redactioneel

13-09-2013 | door Frits Baltesen

‘Lokaal ondernemen heeft de toekomst’

Na jaren van stilstand vinden vraag en aanbod op de overnamemarkt van apotheken elkaar steeds beter. Financiering blijft echter problematisch. Via een overdrachtsconstructie van de Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken kunnen starters zonder grote risico’s eigenaar worden. “Wij zetten ons in voor het behoud van de zelfstandige farmacie.”

13-09-2013 | door Edwin Bos

Tien jaar cannabis op recept

Deze maand is cannabis tien jaar officieel in de apotheek op recept verkrijgbaar. Ondanks een forse stijging van het aantal recepten in de laatste jaren zijn artsen nog heel terughoudend bij het voorschrijven. Opiaten daarentegen zijn een vertrouwd verschijnsel in de apotheek.

13-09-2013 | door Lisette Wijnkoop

Steeds meer apothekers voor tuchtrechter

Het aantal apothekers dat in aanraking komt met het tuchtrecht is in de afgelopen dertig jaar toegenomen. Dit blijkt uit het aantal klachten dat bij de tuchtrechter binnenkwam. De verscheidenheid in opgelegde maatregelen lijkt daarbij kleiner geworden. Boetes en schorsingen komen nauwelijks meer voor. De tuchtrechter legt vooral waarschuwingen en berispingen op.

13-09-2013 | door E.M. Middelburg, M.J.M. Vranken, M.D.B. Schutjens

Pijplijn voor multiple sclerose veelbelovend

Er zitten behoorlijk wat nieuwe geneesmiddelen voor multiple sclerose (MS) in de pijplijn. Zeer recent keurden geneesmiddelautoriteiten nieuwe MS-medicatie goed. Deze uitbreiding van het geneesmiddelarsenaal is welkom, want door ernstige bijwerkingen moeten patiënten soms switchen naar andere medicatie.

13-09-2013 | door Marc de Leeuw

Resistentie Aspergillus fumigatus in het milieu neemt toe

Het gebruik van triazolen in de landbouw en in consumentenproducten is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak voor de toenemende resistentie van de schimmel Aspergillus fumigatus. Dit ontdekte biologe Simone Camps in haar promotieonderzoek aan het UMC St. Radboud.

12-09-2013 | door PW

Quality by design

De Europese registratieautoriteit EMA en de Amerikaanse registratieautoriteit FDA hebben een gezamenlijk ‘vraag en antwoord’-document gepubliceerd over de conclusies van hun eerste parallelle beoordeling van quality-by-design (QbD) bij aanvragen voor marktautorisatie.

12-09-2013 | door PW

Bijwerkingen statines opgehelderd

Er is een relatie tussen interindividuele verschillen in statinespiegels en genetische polymorfismen van bepaalde opname- en effluxpompen in de lever.

12-09-2013 | door PW

Apotheken verstrekken meer cannabis

Nederlandse apotheken verstrekten in 2012 weer vaker medicinale cannabis op recept dan het jaar daarvoor. Vorig jaar telde Nederland ongeveer 2000 gebruikers van medicinale cannabis. Het aantal verstrekkingen kwam in 2012 uit op 11.000, een stijging van 29%.

11-09-2013 | door SFK

H. pylori: zoeken naar beste therapie

Bij de eradicatie van een Helico-bacter pylori-infectie is een tiendaagse sequentiële behandeling met drie verschillende antibiotica en een protonpompremmer effectiever dan een tripeltherapie van zeven en tien, maar niet van veertien dagen. Dat blijkt uit een meta-analyse.

11-09-2013 | door Loes Ariaans

Nalmefeen voorgedragen voor bijlage 1A

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft VWS-minister Edith Schippers geadviseerd het geneesmiddel nalmefeen (Selincro) op te nemen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

11-09-2013 | door PW

Bloeddruk: lager niet altijd beter

Ouderen met chronische nierinsufficiëntie hebben de kleinste kans op overlijden bij een systolische bloeddruk (SBP) van 130-159 en een diastolische bloeddruk (DBP) van 70-89 mmHg.

11-09-2013 | door PW

Neuropathie bij fluorchinolonen

De Amerikaanse registratieautoriteit FDA waarschuwt voor het optreden van mogelijk irreversibele perifere neuropathie bij gebruik van orale of parenterale fluorchinolonen.

10-09-2013 | door PW

Voorkeur docetaxel bij longkanker

Bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom van het EGFR-wildtype is een tweedelijns behandeling met docetaxel effectiever dan erlotinib.

10-09-2013 | door PW

Patiëntenzorg wordt steeds complexer

Het wordt in de toekomst om velerlei redenen steeds moeilijker om patiënten goed te behandelen. Die boodschap stond centraal tijdens het 73ste FIP-congres, vorig week in het Ierse Dublin.

09-09-2013 | door Frits Baltesen

Polypil nuttig, vooral door therapietrouw

Patiënten met cardiovasculaire aandoeningen of een verhoogd risico daarop hebben mogelijk meer baat bij een polypil met daarin aspirine, een statine en twee bloeddrukverlagers, dan bij de standaard preventieve therapie.

05-09-2013 | door DEB422443

Twee ton voor verbetering medicatieveiligheid

De Nierstichting wil de medicatieveiligheid voor patiënten met een slechte nierfunctie verbeteren. Daarom stelt de stichting € 200.000 beschikbaar en nodigt ook apothekers uit hiervoor projectvoorstellen in te dienen.

04-09-2013 | door DEB422443

Daan Crommelin geëerd met Høst Madsen Medal

Prof. dr. D.J.A. Crommelin heeft tijdens het FIP-congres, dat deze week plaatsvindt in het Ierse Dublin, de Høst Madsen Medal ontvangen. Deze onderscheiding wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een eminente farmaceutische wetenschapsbeoefenaar.

03-09-2013 | door DEB400060
Back to top