Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 36, jaar 2012

7 september 2012

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Ingehaald

redactioneel

07-09-2012 | door Edwin Bos

Daar zakt je luier van af

column

07-09-2012 | door Jaap Dik

Echte apotheek

Apotheker Ruud van Loon in Breda had jaren een balie in de plaatselijke Etos, maar heeft nu sinds drie maanden weer een zelfstandige apotheek in een eigen winkel. Hij wil niet commercieel zijn, dus gaan Vichy en VSM uit zijn assortiment.

07-09-2012 | door Frits Baltesen

Parenteralia VTGM

Parenteralia VTGM is dé uitgave met informatie over het gereedmaken, bewaren en toedienen van parenterale geneesmiddelen. Parenteralia VTGM bevat uitgewerkte informatie over ruim vierhonderd geneesmiddelen. Dit zijn allemaal geneesmiddelen die parenteraal worden toegediend en op de verpleegafdeling worden klaargemaakt.

07-09-2012 | door Sin Ying Chuah

Invloed genen op antipsychotica en obesitas

Patiënten met schizofrenie lijden relatief vaak aan obesitas en het metabool syndroom. Metabole bijwerkingen van antipsychotica spelen hierin ook een rol. Deze rol staat onder invloed van genetische factoren. Onderzoek richtte zich op het effect van polymorfismen in de genen voor de serotonerge 5HT2c-receptor en de adrenerge alfa2A-receptor.

07-09-2012 | door Arne Risselada

Prestatiebekostiging verdient extra impuls

De vergoeding die doorgaans wordt gecontracteerd voor ‘medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik’ is ontoereikend voor uitvoering van deze prestatie. Volgens onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen missen apothekers bij de onderhandelingspartners inhoudelijke kennis over de zorgprestaties.

07-09-2012 | door M.J. Pijpker en J.J. de Gier

Apotheker, word zichtbaar

Om vaker medicatiefouten te voorkomen is het van belang dat apothekers zich veel meer op de patiënt richten. Apothekers hielden zich de afgelopen veertig jaar te veel bezig met de randvoorwaarden van hun beroep. Ze moeten herkenbaar en zichtbaar worden voor de patiënt.

07-09-2012 | door Wim van der Pol, Niels Muller en Ary van der Kuy

Concrete tips temperen angst bijwerkingen

De manier waarop bijwerkingen worden gepresenteerd in de patiënteninformatie heeft invloed op hoe patiënten informatie over bijwerkingen ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van Health Base en het Nivel.

07-09-2012 | door Plonja Gudde en Christie Klaucke

‘Roer om in farmaceutische patiëntenzorg’

Om de zorguitkomsten voor patiënten te verbeteren is een multidisciplinaire aanpak nodig. En daarvoor moet het zorgproces heel anders worden ingericht. Dat is de stellige overtuiging van hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg Han de Gier. Tijdens de FIP Centennial, begin oktober in Amsterdam, zit hij over dit onderwerp een sessie voor.

07-09-2012 | door Koos Brouwers

Minder ouderen aan de benzo’s

Nederlandse apothekers verstrekten in 2011 bijna 180 miljoen standaarddagdoseringen aan benzodiazepines. Dat was 1% meer dan een jaar eerder, maar 19% minder dan in 2001, het jaar waarin tot dusver de meeste benzodiazepines zijn verstrekt. Onder ouderen daalde het gebruik het afgelopen jaar.

07-09-2012 | door SFK

Ook effect statines bij laag risico

Ook patiënten met een vijfjaarsrisico op hart- en vaatziekten lager dan 10% hebben baat bij statines. Voor iedere 1 mmol/L-reductie van het LDL-cholesterol neemt het aantal grote vasculaire events af met elf per duizend patiënten per vijf jaar, zo blijkt uit een meta-analyse gepubliceerd in The Lancet.

06-09-2012 | door Loes Ariaans

Positief advies crizotinib

Het voormalige weesgeneesmiddel Xalkori (crizotinib) kreeg een positief advies van de CHMP.

06-09-2012 | door PW

Positief advies brentuximab-vedotin

De CMHP heeft positief geadviseerd over Adcetris (brentuximab-vedotin), een conjugaat van het monoklonale antilichaam brentuximab en het antimitotische cytostaticum monomethylauristatine E (vedotin).

06-09-2012 | door PW

Alopogen komt door herevaluatie

Na een herevaluatie heeft de CMHP alsnog een positief advies uitgebracht over het gentherapieproduct Glybera (alopogen tiparvovec).

06-09-2012 | door PW

PPI’s verhogen risico diarree

Clostridium difficile-geassocieerde diarree (CDAD) is een bekende bijwerking van antibiotica. Recent onderzoek wees op een mogelijke relatie met protonpompremmers (PPI’s).

06-09-2012 | door PW

‘Aanbeveling na CMR-alert zou concreter moeten’

De Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) is het landelijk meldpunt voor zorgincidenten. Aanbevelingen van de CMR om nieuwe incidenten te voorkomen worden door ziekenhuizen wisselend opgepakt. Dit blijkt uit onderzoek van apotheker Ka-Chun Cheung (KNMP) en het UMC St Radboud.

05-09-2012 | door PW

Positief advies decitabine

Het pyrimidine-analogon Dacogen (decitabine) heeft van de CHMP groen licht gekregen voor de behandeling van acute myeloïde leukemie bij patiënten van 65 jaar en ouder die geen kandidaat zijn voor standaard inductiechemotherapie.

05-09-2012 | door PW

Huidreacties op panitumumab

De firma Amgen waarschuwt in een brief aan zorgverleners voor het optreden van levensbedreigende inflammatoire of infectueuze complicaties van huidreacties bij het gebruik van panitumumab (Vectibix).

05-09-2012 | door PW

Spironolacton: geen borstkanker

Spironolacton verhoogt het risico op borstkanker niet. Dit blijkt uit een retrospectieve cohortstudie.

05-09-2012 | door PW

Combinatie werkt bij borstkanker

Combinatietherapie met anastrozol en fulvestrant is effectiever bij uitgezaaide HR-positieve borstkanker.

05-09-2012 | door PW

Resultaat bepaalt vergoeding geneesmiddel

Fabrikant Novartis ontvangt alleen een vergoeding voor een behandeling met omalizumab als de patiënt daarbij baat heeft. Volgt VWS-minister Edith Schipper dit advies van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) op, dan is dat de eerste keer dat het resultaat van een behandeling de vergoeding bepaalt.

30-08-2012 | door DEB430255

KNMP: apotheker bepaalt farmaceutische noodzaak

Apothekers moeten het recht krijgen in overleg met de patiënt de farmaceutische noodzaak van een geneesmiddel vast te stellen. Zorgverzekeraars moeten deze keuze respecteren en het geneesmiddel vergoeden. Dat is een van de verkiezingsboodschappen van de KNMP.

30-08-2012 | door DEB430255

Gabapentine: optie bij chronische hoest

Gabapentine lijkt te helpen bij moeilijk behandelbaar chronisch hoesten, zo blijkt uit Australisch onderzoek.

30-08-2012 | door DEB422443

Artsen en apothekers maken samen richtlijn euthanasie

Voor artsen en apothekers is er sinds dinsdag een nieuwe richtlijn beschikbaar voor de uitvoering van euthanasie.

28-08-2012 | door DEB422443

Stella Salden directeur NVZA

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) heeft Stella Salden benoemd tot directeur.

20-08-2012 | door DEB420720
Back to top