Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Resultaat bepaalt vergoeding geneesmiddel

PW Magazine 36, jaar 2012 - 30-08-2012
Fabrikant Novartis ontvangt alleen een vergoeding voor een behandeling met omalizumab als de patiënt daarbij baat heeft. Volgt VWS-minister Edith Schipper dit advies van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) op, dan is dat de eerste keer dat het resultaat van een behandeling de vergoeding bepaalt.

Het advies volgt op afspraken die CVZ onlangs maakte met patiënten, longartsen en Novartis over omalizumab, een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van ernstige astma. Met deze aanpak wil het CVZ ervoor zorgen dat patiënten die baat hebben bij het geneesmiddel een behandeling krijgen en geen onnodige kosten worden gemaakt voor behandelingen die geen effect hebben.

Volgens CVZ heeft 30% van de behandelingen met omalizumab geen tot weinig resultaat. De maatregel zal naar verwachting een besparing van € 1 miljoen tot € 2 miljoen opleveren. Het is niet ondenkbaar dat CVZ deze no cure/no pay-maatregel ook zal adviseren voor andere dure nieuwe geneesmiddelen. De mate waarin te zien is of een behandeling snel aanslaat zal daarbij bepalend zijn.

Nefarma laat in een reactie weten tevreden te zijn met deze doorbraak. Volgens de brancheorganisatie van de farmaceutische industrie is de financiering van deze dure geneesmiddelen ‘een zaak tussen fabrikant en zorgverzekeraar’. Nefarma benadrukt dat met dit financieringsmodel nieuwe geneesmiddelen sneller beschikbaar komen voor de juiste patiënt.

Document acties

Reacties

25-09-2012 22:07
J. Zwaveling zegt:

Niet goed, geld terug

De fabrikant van het middel omalizumab ontvangt voortaan alleen een vergoeding van het middel als de patiënt er baat bij heeft. Er geldt “niet goed, geld terug”; zo'n inkoopvoorwaarde klinkt aantrekkelijk als u op zaterdag inkopen doet op de markt. Ook de brancheorganisatie van de Farmaceutische industrie, Nefarma, is tevreden met deze doorbraak, want zij stelt dat de financiering van deze dure geneesmiddelen een zaak is tussen fabrikant en zorgverzekeraar.
De keten is voor Nefarma zo wel heel kort, waarbij voor het gemak de dokter, de apotheker en de patiënt vergeten worden. En is de aanleiding, namelijk dat 30% van de behandelingen met omalizumab geen resultaat geeft, echt zo bijzonder? Veel geneesmiddelen hebben een lager ‘succespercentage’. Desondanks worden ze gewoon bekostigd uit het ziekenhuisbudget. Wat is dan het verschil? De meeste middelen zijn goedkoper dan omalimumab. Waarom niet gekozen voor de meest praktische en simpele oplossing: een gedwongen prijsverlaging van omalizumab? Het resultaat van de nieuwe regeling is dat omalizumab eerst door het ziekenhuis via de zogenaamde add-on systematiek is gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, bij onvoldoende effect maanden later weer wordt terugbetaald: aan de hand van een handmatig door arts en apotheker ingevuld formulier, in te vullen binnen 24 uur na non-response, gaat de vergoeding van fabrikant, via het ziekenhuis terug naar de zorgverzekeraar. Is dit doelmatige zorg?

Juliëtte Zwaveling, ziekenhuisapotheker LUMC,
namens Inkoopcombinatie Academische Ziekenhuizen (IZAAZ)

Back to top