Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Huidreacties op panitumumab

PW Magazine 36, jaar 2012 - 05-09-2012
De firma Amgen waarschuwt in een brief aan zorgverleners voor het optreden van levensbedreigende inflammatoire of infectueuze complicaties van huidreacties bij het gebruik van panitumumab (Vectibix).

Er zijn vijf gevallen gemeld van necrotiserende fasciitis, een infectie in het onderhuids vetweefsel. Drie hiervan hadden een fatale afloop en twee waren levensbedreigend. Ernstige huidreacties komen bij de behandeling met panitumumab vaker voor. Het advies is om bij complicaties hiervan de behandeling tijdelijk of permanent te staken. Panitumumab wordt gebruikt voor een bepaalde vorm van darmkanker.

Document acties

Back to top