Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Artsen en apothekers maken samen richtlijn euthanasie

PW Magazine 36, jaar 2012 - 28-08-2012
Voor artsen en apothekers is er sinds dinsdag een nieuwe richtlijn beschikbaar voor de uitvoering van euthanasie.

De richtlijn is opgesteld door de KNMP en de KNMG en vervangt de KNMP Standaard Euthanatica uit 2007. De nieuwe richtlijn gaat vooral in op de praktische uitvoering van euthanasie en geeft aan waarom voor bepaalde methodes is gekozen.

Voor toetsingcommissies functioneert deze richtlijn als de standaard. Artsen moeten bij de uitvoering van euthanasie voldoen aan de zes criteria die zijn vastgelegd in de euthanasiewet uit 2002. Voor apothekers zijn er geen wettelijke criteria, zij zijn gebonden aan hun eigen beroepsnormen.

Document acties

Back to top