Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP: apotheker bepaalt farmaceutische noodzaak

Patiënt kiest in overleg met apotheker zijn behandeling

PW Magazine 36, jaar 2012 - 30-08-2012
Apothekers moeten het recht krijgen in overleg met de patiënt de farmaceutische noodzaak van een geneesmiddel vast te stellen. Zorgverzekeraars moeten deze keuze respecteren en het geneesmiddel vergoeden. Dat is een van de verkiezingsboodschappen van de KNMP.
KNMP: apotheker bepaalt farmaceutische noodzaak

Volgens de KNMP moet de patiënt meer keuzevrijheid krijgen om op basis van een onafhankelijk advies van de apotheker een behandeling te kiezen. De patiënt krijgt op die manier het voor hem beste geneesmiddel, wat de therapietrouw aanmerkelijk bevordert - zo stelt de KNMP in het verkiezingsdocument De apotheker als zorgverlener voor de patiënt.

Zoals huisartsen al jaren de medische noodzaak mogen bepalen, moet de apotheker in overleg met de patiënt kunnen vaststellen of er een farmaceutische noodzaak is om een geneesmiddel te gaan gebruiken. Volgens de koepelorganisatie zal deze farmaceutische noodzaak waarschijnlijk leiden tot een kostenbeheersing - een mede door de overheid gefinancieerd experiment zal hierover uitsluitsel geven.

Verder vindt de KNMP dat de apotheker in overleg met de huisarts bepaalt wie voor een medicatiebeoordeling in aanmerking komt. Voor deze taak moeten zorgverzekeraars dan wel financiële middelen beschikbaar stellen, hetgeen nu nog onvoldoende gebeurt.

Prijsrisico

Volgens de koepelorganisatie benutten zorgverzekeraars het potentieel van de apotheker überhaupt nog onvoldoende. Hun focus op kostenbeheersing, die gepaard gaat met een hoge administratieve lastendruk, belemmert dit nog te veel. Het preferentiebeleid zou volgens de KNMP dan ook vernieuwd moeten worden.

Verder vinden de apothekers dat er in plaats van de investeringen in de tweede lijn veel meer in de eerste lijn en dus in apotheken geïnvesteerd zou moeten worden. De patiënt heeft immers recht op de beste zorg in de buurt. Apothekerszorg is voor iedere Nederlander op loopafstand bereikbaar en beschikbaar.

Dat zorgverzekeraars de prijsrisico’s van geneesmiddelen en hulpmiddelen afwentelen op de apotheker vindt de KNMP onacceptabel. Het ingevoerde systeem van gereguleerde marktwerking zou onvoldoende verschillen met het oude, door de overheid aangestuurde systeem. De overheid moet volgens de apothekers de wet- en regelgeving aanpassen omdat de macht van de zorgverzekeraar nu onevenwichtig groot is.

Document acties

Back to top