Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PPI’s verhogen risico diarree

PW Magazine 36, jaar 2012 - 06-09-2012
Clostridium difficile-geassocieerde diarree (CDAD) is een bekende bijwerking van antibiotica. Recent onderzoek wees op een mogelijke relatie met protonpompremmers (PPI’s).

Amerikaanse onderzoekers voerden een meta-analyse uit met data van bijna 300.000 in het ziekenhuis opgenomen patiënten. Bij PPI-gebruikers bleek de incidentie van CDAD 65% hoger dan bij patiënten die geen PPI gebruikten.

Volgens de onderzoekers geeft deze analyse voldoende bewijs dat PPI’s het risico op CDAD verhogen. Zij adviseren voorzichtiger om te springen met routinematig profylactisch voorschrijven van PPI’s. [Am J Gastroenterol 2012;107:1001-1010]

Document acties

Back to top