Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gabapentine: optie bij chronische hoest

PW Magazine 36, jaar 2012 - 30-08-2012
Gabapentine lijkt te helpen bij moeilijk behandelbaar chronisch hoesten, zo blijkt uit Australisch onderzoek.

Volgens de onderzoekers heeft 11 tot 16% van de gemiddelde bevolking te kampen met chronische verkoudheid. De exacte oorzaak daarvan is onbekend, maar mogelijk is er een link met het slecht functioneren van het hersengedeelte dat hoesten veroorzaakt. Gabapentine oefent zijn werking uit door aan te grijpen op dit ‘hoestcentrum’, zo stellen de onderzoekers.

Volgens hoofdonderzoeker Nicole Ryan, klinisch onderzoeker aan de universiteit in Newcastle, Amerika, is gabapentine een effectief middel dat goed verdragen wordt

In het onderzoek kregen 52 patiënten die twee maanden of langer last hadden van hoesten via randomisatie gabapentine of een placebo. Via een vragenlijst evalueerden de onderzoekers na tien weken het effect van de behandeling.

Bij de gabapentinegebruikers verbeterde de kwaliteit van leven significant ten opzichte van de placebogebruikers. Dat gold ook voor de ernst en de frequentie van het hoesten.

Dit effect verdween echter na stoppen van het middel. Sommige patiënten hadden last van bijwerkingen als misselijkheid en vermoeidheid. Verlaging van de dosis verminderde de bijwerkingen.

Document acties

Back to top