Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 16, jaar 2011

22 april 2011

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Constructief

column

26-04-2011 | door Rob Sebes

Cinryze positief beoordeeld

Het CHMP heeft een positief advies uitgebracht voor Cinryze (humane C1-remmer).

22-04-2011 | door M. Nettekoven

Nieuwe anticonceptiepreparaten

Het CHMP adviseert positief over Zoely en IOA (nomegestrol + estradiol) voor orale contraceptie.

22-04-2011 | door M. Nettekoven

Positief advies Eliquis

Het CHMP heeft een positief advies uitgebracht voor Eliquis (apixaban) filmomhulde tabletten.

22-04-2011 | door DEB409904

Mogelijk bijwerkingen Vivaglobin

Vivaglobin (humaan normaal immunoglobuline voor subcutane toediening) geeft mogelijk arteriële en veneuze trombo-embolische bijwerkingen.

22-04-2011 | door M. Nettekoven

Antipsychotica blijven gebruiken

Het is onverstandig te stoppen met antipsychotica als iemand is hersteld van zijn eerste psychose. Dit blijkt uit promotie­onderzoek onder twintig patiënten van Geartsje Boonstra aan de Universiteit Utrecht.

22-04-2011 | door M. Nettekoven

Minder diabetes door pioglitazon

Vergeleken met placebo verminderde pioglitazon de kans dat mensen met een afwijkende glucosetolerantie diabetes type 2 ontwikkelen met 72%.

22-04-2011 | door M. Nettekoven

Nog meer boceprevir

Ook bij eerder behandelde patiënten met hepatitis C geeft toevoeging van boceprevir aan de standaardbehandeling van peginterferon + ribavirine een verbetering van de effectiviteit.

22-04-2011 | door M. Nettekoven

Medicatiegesprek bij ontslag schiet tekort

Verpleegkundigen schieten tekort bij de medicatieoverdracht tijdens ontslag uit het ziekenhuis. Dat komt naar voren uit een kleine steekproef in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan de IJssel. Dit is een gemiste kans, waarin extra inzet van het ziekenhuisapotheekteam verbetering kan brengen.

22-04-2011 | door Sylvia Blind, Eli Dijkers en Peter van der Zee

Wrijving

redactioneel

22-04-2011 | door Edwin Bos

Chinees kruid minder onschuldig dan gedacht

Vaak denken mensen dat traditionele Chinese medicatie, die nog steeds wint aan populariteit, geen kwaad kan. Ten onrechte, want Chinese kruidenpreparaten en andere ‘natuurlijke’ middelen kunnen wel degelijk bijwerkingen en toxiciteit vertonen. Daarbij komt dat hun werkzaamheid als therapeutisch farmacon geenszins is bewezen.

22-04-2011 | door P.A. van Zwieten en C.W.M. Kieft

Lichte krimp in arbeidsmarkt openbaar apothekers

Terwijl het aantal afgestudeerde apothekers gestaag stijgt, krimpt de arbeidsmarkt binnen de openbare farmacie. Deze ontwikkeling loopt niet in de pas met de alsmaar groeiende zorgvraag. Dalende aantallen eerstejaarsstudenten farmacie lijken te duiden op een afnemende populariteit van de opleiding.

22-04-2011 | door sfk

Handige tool om zorg inzichtelijk en aantoonbaar te maken

Met de vernieuwde webrapportage ‘zorgondersteuning Astma/COPD’ kan de apotheker patiënten selecteren die meer zorg nodig hebben, inzichtelijk maken welke extra zorg geleverd wordt en wat daarvan de resultaten zijn. Dit instrument maakt de zorg aantoon­baar binnen de zorgketen en voor zorgverzekeraars. Ter kennis­making kunnen apothekers in mei tijdelijk gratis gebruik maken van deze tool.

22-04-2011 | door KNMP

Kandidaten gezocht

Voor 2012 zoekt de KNMP voor de commissies ‘Arbeidsvoorwaarden Loondienst Apothekers’, ‘Farmacie en Kwaliteit’ en ‘Raad van Beroep’ in totaal acht nieuwe leden.

22-04-2011 | door KNMP

PRISMA Symposium 2011

Op dinsdag 17 mei a.s. vindt, onder voorzitterschap van prof. dr. Han de Gier, het jaarlijkse Prisma Symposium plaats in Amersfoort (De Eenhoorn).

22-04-2011 | door KNMP

Onderzoek naar farmaceutische zorg

Drie masterstudenten van de VU in Amsterdam voeren hun afstudeerproject uit bij de KNMP. Zij onderzoeken kritische succesfactoren bij de Achmea/Agis Medicatie Check voor apothekers en huisartsen en factoren voor hoge kwaliteit bij lage kosten. De resultaten hiervan verwachten we eind juni.

22-04-2011 | door Martina Teichert

De zeggenschap van de farmaciehistorie

Hoogleraar Toine Pieters slaat graag een brug van de historie naar het heden. Het verleden biedt handvatten om beter na te denken over de toekomst, beklemtoont hij. In zijn oratie deze week gaf hij aan dat ook de farmacie baat heeft bij zo’n benadering.

22-04-2011 | door René Groeneveld

Genotypeer dotterpatiënt

Een algoritme met onder andere de comedicatie en genetische variaties van een patiënt kan de effectiviteit van de trombocytenaggregatie­remmer clopidogrel na een dotterbehandeling voorspellen. Zo’n algoritme zou in alle zieken­huizen moeten worden ingevoerd, stelt promovendus Ankie Harmsze in haar proefschrift.

22-04-2011 | door Linda de Graaf

Inbedding in de zorg

Voor Kring-apotheek Velp vormen de KNMP Richtlijnen meer dan een document waarmee het apotheekteam aan de slag moet. De apotheek is onderdeel van een gezondheidscentrum, en dat schept verplichtingen.

22-04-2011 | door Frank van Wijck

Individualiseren is optimaliseren

De behandeling van infectieziekten bij ernstig zieke patiënten vereist een op de patiënt toegesneden dosering. Interacties, resistente micro-organismen en een afwijkend verdelingsvolume bij intensivecarepatiënten vergroten de inter- en intra-individuele variatie in farmacokinetiek en noodzaken tot individualisering van de dosering.

22-04-2011 | door J.W.C. Alffenaar, J.G.W. Kosterink, T.S. van der Werf en D.R.A. Uges

Utrechtse onderzoekers vinden nieuw doelwit voor antibiotica

Een eiwit dat verantwoordelijk is voor het transport van celwandbouwstenen van bacteriën kan een nieuw doelwit zijn voor antibiotica. Dit eiwit is recent door onderzoekers van de Universiteit Utrecht geïdentificeerd. Drie vragen aan chemicus dr. Eefjan Breukink.

21-04-2011 | door M. Nettekoven

Boceprevir aanwinst bij hepatitis C

Toevoeging van boceprevir aan de standaardtherapie van peginterferon + ribavirine verbetert de sustained virological response bij nog niet eerder behandelde volwassenen met hepatitis C. Dit concluderen Amerikaanse onderzoekers.

21-04-2011 | door M. Nettekoven

Kennis delen

Ziekenhuisapothekers moeten hun vakkennis beter delen met artsen, verpleegkundigen en andere (ziekenhuis)apothekers. Niet voor niets is 'Be a professional and show it' één van de take-home-messages die Thea van Herpen, ziekenhuisapotheker in de Zwolse Isala klinieken, meenam van het EAHP-congres in Wenen.

21-04-2011 | door Marc de Leeuw

Laag B6: neuropathie

L-dopa en carboxylaseremmers kunnen Parkinson verergeren door antagonisme met vitamine B6. Mogelijk betreft dit een vergeten oorzaak van verhoogd homocysteïne bij parkinsonpatiënten.

21-04-2011 | door Lan Kiauw de Munck-Khoe

Farmacie Utrecht betrekt David de Wiedgebouw

Het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft op vrijdagmiddag 15 april zijn nieuwe onderkomen officieel in gebruik genomen. Farmacie huist voortaan, met het departement Scheikunde, in het David de Wiedgebouw in het Utrecht Science Park.

15-04-2011 | door DEB400060

Mediq lanceert internetapotheek

Mediq Apotheek start een landelijke online apotheek voor receptgeneesmiddelen en zelfzorg. Apothekers die inkopen bij Mediq kunnen ter compensatie voor mogelijk klantenverlies een webshop voor zelfzorg integreren in hun eigen website.

15-04-2011 | door DEB420720

Herhaalservice verbetert de therapietrouw

Synchronisatie van medicijnen door invoering van een herhaalservice leidt tot een significante verbetering van de therapietrouw.

15-04-2011 | door M. Nettekoven

Tuchtcollege: 'Alarmbellen hadden moeten afgaan'

Een apotheker heeft een waarschuwing gekregen van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag wegens afleveren van een verkeerde dosering dexamethason aan een kankerpatiënt.

13-04-2011 | door DEB422443
Back to top