Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Antipsychotica blijven gebruiken

PW Magazine 16, jaar 2011 - 22-04-2011
Het is onverstandig te stoppen met antipsychotica als iemand is hersteld van zijn eerste psychose. Dit blijkt uit promotie­onderzoek onder twintig patiënten van Geartsje Boonstra aan de Universiteit Utrecht.

Na negen maanden had 82% van de gestopte patiënten opnieuw een psychose versus 12% van de patiënten die met de behandeling waren doorgegaan. Indien de patiënt toch wil afbouwen met de medicatie dan adviseert Boonstra om de patiënt regelmatig te volgen. Boonstra promoveerde op 12 april op haar proefschrift Antipsychotics, brain morphology and duration of untreated illness in schizophrenia.

Document acties

Back to top